information (1)
Cookies

Den här hemsidan använder cookies för att säkerställa bästa möjliga upplevelse på vår webb. Genom att använda denna webbplats förutsätter vi att du godkänner att vi sparar cookies på din enhet.

Lär dig mer

Ansökningsguide för företag och myndigheter

Ska du söka stöd från brexitjusteringsreserven (förordning 2022:266)? Här guidar vi dig steg för steg hur du ska göra din ansökan. Denna ansökningsguide omfattar inte fiskeri- och vattenbrukssektorn, se separat ansökningsguide.

1. Hitta rätt utlysning

En utlysning innebär att en bestämd summa ur brexitjusteringsreserven är tillgänglig att söka för vissa aktörer inom en viss tid och på vissa grunder. Utlysningarna formuleras utifrån de olika typer av stöd som finns beskrivna i den nationella den nationella förordningen för brexitjusteringsreserven.

2. Läs ansökningskrav

Innan du påbörjar din ansökan är det bra att få en grundkunskap om hur ansökningsförfarandet går till och få en bild av hur ESF-rådets bedömning sker.

3. Ta del av styrande dokument

Utöver utlysningen, som är ett styrande dokument, finns också dessa styrande dokument att ta del av:

 • Beslutsvillkor

Svenska ESF-rådets allmänna beslutsvillkor för stöd från brexitjusteringsreserven till företag och statliga myndigheter.

 • Förordning

Förordning om stöd till företag och myndigheter med anledning av brexit

 • Statsstöd

Information om statsstöd

4. Gå på informationsträff

Vill du veta mer om en aktuell utlysning eller ansökningsförfarandet kan det vara lämpligt att anmäla dig till en informationsträff. Håll utkik på vår hemsida för aktuella datum (länk till kalendarium). Anmäl dig också gärna till vårt nyhetsbrev för brexitjusteringsreserven (länk till nyhetsbrev) där vi löpande informerar om planerade informationsträffar. Välkommen!

5. Skriv din ansökan

Din ansökan till Svenska ESF-rådet skriver du i vår digitala tjänst Projektrummet+. Ansökan kan fyllas i under den period som utlysningen är öppen. Sista dag för ansökan finns att hitta i respektive utlysning. Ansökan måste komma in i rätt tid för att behandlas.

För att kunna använda Projektrummet+ måste du ha ett användarkonto. Om du inte har ett sedan tidigare skapar du det direkt i Projektrummet+, under alternativet Skapa konto. Ansökan ska signeras av behörig företrädare.

Till Projektrummet+.

Handledning för ansökan om stöd i Projektrummet+.

Stöd av mindre betydelse (de minimis) -EU:s statsstödsregler.

Söker du stöd som företag ska du fylla i en del i ansökan gällande stöd av mindre betydelse (de minimis) samt inkomma med ett de minimis-intyg. Intyget skickas ut till stödsökande efter att ansökan om stöd inkommit.

Information om de villkor som gäller för att Svenska ESF-rådet ska kunna lämna ut stödet

Efter du skickat in din ansökan

Svenska ESF-rådet kan begära in information som visar stödsökandes kassalikviditet, soliditet, saldobesked från Skatteverket samt underlag från Kronofogdemyndigheten, kreditupplysningsföretag och Upplysningscentralen.

Svenska ESF-rådet meddelar stödsökande beslut om stöd efter en beredningsprocess, som du kan läsa mer om på sidan Bedömning.

Återtagande av ansökan om stöd

Det går att ta tillbaka en ansökan om stöd. Följ bara punkterna nedan så avslutas handläggningen av er ansökan.

 1. Återtagande av ansökan ska ske skriftligt och skickas med post eller e-post direkt till det kontor som handlägger din ansökan om stöd.
 2. Återtagandet kan formuleras fritt, men det ska dateras och undertecknas av behörig företrädare för stödsökande.
 3. Svenska ESF-rådet skickar en bekräftelse om avslut av ansökan till behörig företrädare.

6. Ansökan om utbetalning

Din ansökan om utbetalning av stöd ska lämnas in vår digitala tjänst Projektrummet+ och omfatta samtliga stödberättigande utgifter. Ansökan ska signeras av behörig företrädare. Ansökan om utbetalning kan lämnas in i Projektrummet+ efter att du fått ett beslut på din ansökan om stöd.

Till Projektrummet+.

Nedan kan du läsa om vilka grundläggande krav vi har på stödberättigade kostnader.

Kostnaderna:

 • har uppkommit som en följd av brexit
 • är skäliga
 • har uppkommit under den period som är fastställd i ert beslut om stöd
 • är förenliga med unionsrättsliga och nationella bestämmelser
 • uppfyller de villkor som anges i ert beslut om stöd
 • ska styrkas genom tidrapporter, fakturakopior, bokföringsunderlag eller andra handlingar som har bokförts i enlighet med god redovisningssed
 • är betalda

Att bifoga vid ansökan om utbetalning:

 • faktura inklusive underlag. Fakturan ska vara ställd till och betald av stödsökande. Vänligen, döp samtliga filer med verifikationsnummer och ange vad filen avser (t.ex. faktura, avtal, offert mm.) för smidigare handläggning. Exempelvis “faktura + verifikationsnummer” eller “offert+ verifikationsnummer”
 • utdrag ur huvudbok där samtliga kostnader finns bokföra med undantag för personalkostnader (enhetskostnader)
 • Svenska ESF-rådets arbetstidsredovisningsmall vid ansökan av personalkostnader

Innehåll på sidan