Programutvärdering 2007-2013

Innehåll på sidan

Utvärdering av Socialfonden – slutrapport

Utvärderarna Ramböll Management konstaterar att Europeiska Socialfonden 2007-2013 har bidragit till goda resultat på individnivå men att projekten i mindre utsträckning har påverkat deltagande organisationer och befintliga strukturer. Deras resonemang har varit ett inspel i skrivandet av Socialfondsprogrammet 2014-2020. 

Här kan du ta del av utvärderarnas slutrapport för Europeiska Socialfonden 2007-2013.

Slutrapport (.pdf) Öppnas i nytt fönster.

Tidigare rapporter 

Rapport preliminära resultat Socialfonden (.pdf) Öppnas i nytt fönster 

Lärandeansatsen i utvärderingsrapporter (.pdf) Öppnas i nytt fönster

Utvärderingsrapport kring jämställdhet och tillgänglighet (.pdf) Öppnas i nytt fönster

Rapport 5 från utvärdering av genomförandeorganisationen (.pdf) Öppnas i nytt fönster

Rapport 4 från utvärdering av genomförandeorganisationen (.pdf) Öppnas i nytt fönster

Rapport 3 från utvärdering av genomförandeorganisationen (.pdf) Öppnas i nytt fönster

Rapport 2 från utvärdering av genomförandeorganisationen (.pdf) Öppnas i nytt fönster

Rapport 1 från utvärdering av genomförandeorganisationen (.pdf) Öppnas i nytt fönster

Rapport 1 English summary (.pdf) Opens in new window Dela: 

Slututvärdering 2007-2013

Här kan du ta del av utvärderarnas slutrapport för Europeiska Socialfonden 2007-2013.

Slutrapport (.pdf) Öppnas i nytt fönster.