information (1)
Cookies

Den här hemsidan använder cookies för att säkerställa bästa möjliga upplevelse på vår webb. Genom att använda denna webbplats förutsätter vi att du godkänner att vi sparar cookies på din enhet.

Lär dig mer

2022/00497 - Care: jobbredo Ukraina

Projektnummer:
2022/00497
Projektägare:
Stockholms Stadsmission, HK
Namn:
Care: jobbredo Ukraina
Region:
ESF Nationellt
Planerat antal deltagare:
250
Projektperiod:
2022-11-21 - 2023-09-30
Total projektbudget:
5 591 494
Beviljat ESF-stöd:
5 591 494
Kontaktperson:
Linda Larsson
E-post:
linda.larsson@stadsmissionen.se
Stödmottagare postnr:
13106
Stödmottagarens address:
Programområde:
2
Specifikt mål:
2.4
Unionens medfinansieringsgrad:
50%
Interventionstyp:
109

Med detta projekt vill Stockholms Stadsmission ta vara på erfarenheter från projektet Unga i jobb som drivs av Stockholms Stadsmission tillsammans med Uppsala Stadsmission, med medfinansiering av Asyl-, Migrations-, och Integrationsfonden (AMIF). Projektet befinner sig just nu i en avslutningsfas.

Genom projektet har en modell för snabb etablering av tredjelandsmedborgare på svensk arbetsmarknad tagits fram. Modellen hämtar inspiration från IPS-modellen och har visat sig ge goda resultat: av de 328 personer som projektet har arbetat med har 29% av deltagarna gått vidare till arbete. Majoriteten av dessa anställningar har varit tillsvidareanställningar.

I korthet bygger den framarbetade arbetsmodellen på den arbetssökande erbjuds en kombination av arbetsförberedande insatser och möjlighet att matchas gentemot företag i behov av arbetskraft som matchar den sökandes intressen och kompetensprofil. De arbetsförberedande insatserna syftar till att den enskilda ska få såväl praktisk och teoretisk kunskap som kan vara av vikt på den svenska arbetsmarknaden. Parallellt med detta får arbetsgivare ta del av stöd och rådgivning inför anställning och under den första tiden på arbetsplatsen.
Med detta projekt vill vi anpassa den framtagna modellen till målgruppen kvinnor och män mellan 18–64 år som omfattas av massflyktsdirektivet. I detta projekt vill vi även erbjuda den jobbsökande möjlighet att ta del av svenska- och engelska undervisning, i syfte att stärka målgruppens förutsättningar för att kunna etablera sig på den svenska arbetsmarknaden.