information (1)
Cookies

Den här hemsidan använder cookies för att säkerställa bästa möjliga upplevelse på vår webb. Genom att använda denna webbplats förutsätter vi att du godkänner att vi sparar cookies på din enhet.

Lär dig mer

2022/00460 - Care OHM Ukraina

Projektnummer:
2022/00460
Projektägare:
Oskarshamns kommun, Oskarshamns kommun - Arbetsmarknadsenheten
Namn:
Care OHM Ukraina
Region:
ESF Nationellt
Planerat antal deltagare:
60
Projektperiod:
2022-12-01 - 2023-09-30
Total projektbudget:
3 233 640
Beviljat ESF-stöd:
3 233 640
Kontaktperson:
Anna Ask
E-post:
Anna.Ask@oskarshamn.se
Stödmottagare postnr:
57228
Stödmottagarens address:
Programområde:
2
Specifikt mål:
2.4
Unionens medfinansieringsgrad:
50%
Interventionstyp:
109

OHM, Oskarshamn, Högsby och Mönsterås är tre kommuner med en tätt sammankopplad arbetsmarknad och med lång erfarenhet av att samverka i arbetsmarknadsfrågor och projekt. Inom ramen för projektet Care OHM Ukraina skapar vi en gemensam organisation för undervisning i svenska, samhällsorientering, hälsofrämjande insatser samt individuell vägledning för de män och kvinnor från Ukraina som omfattas av massflyktsdirektivet och som bor i våra kommuner. Genom att arbeta tillsammans kan insatserna både bli mer kraftfulla och användas där de behövs bäst.

Under genomförandefasen (16 januari – 31 augusti 2023) kommer ett gemensamt team bestående av projektledare, kursledare/vägledare, svensklärare och språkstöd att arrangera språkundervisning och kurs i samhällsorientering med hälsofrämjande aktiviteter i de tre kommunerna. Utöver det kommer deltagarna få individuell vägledning för att söka arbete och göra planer för den närmaste framtiden. Alla vuxna personer i målgruppen boende i kommunerna ska erbjudas aktiviteter inom projektet.
Samverkan sker med Studieförbundet vuxenskolan som redan nu har språkgrupper för målgruppen.

Projektets förväntade resultat är att ca 60 personer som omfattas av massflyktsdirektivet har deltagit i projektets aktiviteter och närmat sig den svenska arbetsmarknaden. Arbetsmarknadsenheterna och Individ- och familjeomsorg i respektive kommun är mottagare av resultat, upparbetade metoder och arbetssätt, att användas och anpassas för liknande situationer i framtiden.