information (1)
Cookies

Den här hemsidan använder cookies för att säkerställa bästa möjliga upplevelse på vår webb. Genom att använda denna webbplats förutsätter vi att du godkänner att vi sparar cookies på din enhet.

Lär dig mer

2022/00120 - aGeRa funGeRa

Projektnummer:
2022/00120
Projektägare:
Göteborgsregionen, Arbetsmarknad och Social välfärd
Namn:
aGeRa funGeRa
Region:
Västsverige
Planerat antal deltagare:
0
Projektperiod:
2022-04-01 - 2022-12-31
Total projektbudget:
399 212
Beviljat ESF-stöd:
399 212
Kontaktperson:
Cecilia Axelsson
E-post:
cecilia.axelsson@goteborgsregionen.se
Stödmottagare postnr:
40222
Stödmottagarens address:
Programområde:
1
Specifikt mål:
1.1
Unionens medfinansieringsgrad:
50%
Interventionstyp:
117

Kompetensförsörjning inom offentlig sektor har varit ett fokusområde för Göteborgsregionen (GR) och de 13 medlemskommunerna under flera års tid. GR har de senaste åren utvecklat ett framgångsrikt koncept med branschråd inom flera områden, som skola och äldreomsorg. I denna förstudie önskar GR bygga vidare på ett beprövat koncept för att möta de utmaningar som finns i verksamheter inom funktionshinderområdet. Branschen står inför stora utmaningar de kommande åren, både gällande kompetensförsörjning men även gällande kunskapsnivån hos personal. Förstudien har ambitionen att undersöka förutsättningar för att etablera ett branschråd för att på sikt kunna bedriva detta i ett genomförandeprojekt och möta kommunernas utmaningar gemensamt inom ramen för samverkan i GR.