information (1)
Cookies

Den här hemsidan använder cookies för att säkerställa bästa möjliga upplevelse på vår webb. Genom att använda denna webbplats förutsätter vi att du godkänner att vi sparar cookies på din enhet.

Lär dig mer

2021/00397 - Kompetens i framtiden

Projektnummer:
2021/00397
Projektägare:
Kommunal Stockholms län, Kommunal Stockholms län
Namn:
Kompetens i framtiden
Region:
Stockholm
Planerat antal deltagare:
200
Projektperiod:
2021-12-27 - 2023-03-31
Total projektbudget:
14 281 762
Beviljat ESF-stöd:
9 570 861
Kontaktperson:
Carina Lenngren
E-post:
carina.lenngren@kommunal.se
Stödmottagare postnr:
10425
Stödmottagarens address:
Programområde:
1
Specifikt mål:
1.1
Unionens medfinansieringsgrad:
50%
Interventionstyp:
117

Genom behovsbaserade kompetensutvecklingsinsatser ska medarbetare inom Lokalvård, Äldreomsorgen och Personlig Assistans stärka sina kunskaper och färdigheter och därmed öka sin anställningsbarhet och attraktivitet på arbetsmarknaden. Den mest omfattande utbildningsinsatsen gäller yrkessvenska då behovet av ökade kunskaper i svenska har stor betydelse för såväl enskilda deltagare som arbetsgivare samt brukare och kunder. Projektet kommer även erbjuda utbildningar i svensk arbetsmarknad, service och bemötande, ledarskap och certifieringsutbildningar. Utöver utbildningar kommer projektet erbjuda deltagarna coachande/stödjande samtal och inspirationsföreläsningar. Projektet kommer utöver att öka de enskilda deltagarnas ställning på arbetsmarknaden bidar till deras personliga utveckling i form av ökad självkänsla och ökat självförtroende och ökad delaktighet i samhället. För deltagande företags del innebär de kompetenshöjande insatserna en ökad ekonomisk lönsamhet och en mer långsiktig kompetensförsörjning då de ökar möjligheterna att leva upp till tecknade avtal, där de skrivit under på att personalen uppnår en viss nivå av kunskap i svenska språket, och därmed kan undkomma viten och dessutom har möjlighet att ta sig an fler uppdrag. För offentliga aktörer innebär en kunskapshöjning att de kan upprätthålla och även höja nivån på servicen till medborgare och för medborgare liksom för de privata företagens brukare och kunder innebär det en förbättrad upplevelse och ökad nöjdhet. Dessutom bidrar verksamheter som denna till positiva effekter för hela samhället i form av ökade skatteintäkter, minskat försörjningsstöd och en ökad integration.