2020/00749 - Kompetenser för handeln

Name:
Kompetenser för handeln
Region:
Stockholm
Projektägare:
Kollektivavtalsstiftelsen Handelsrådet, Handelsrådet
Projektnummer:
2020/00749
Planerat antal deltagare:
0
Projektperiod:
2021-01-02 - 2021-09-30
Total projektbudget:
385 682
Beviljat ESF-stöd:
385 682
Kontaktperson:
Mats Johansson
E-post:
mats.johansson@handelsradet.se
Specifikt mål:
2.1

Projektet syftar till att sammanställa det arbete som har gjorts, identifiera utmaningar och utvecklingsbehov, samt kartlägga möjliga vägar för att skapa stödstrukturer för handelns kompetensförsörjning.

Projektresultateten ska ligga till grund för att utveckla en transparent modell för att identifiera branschens kompetensbehov och en modell för att synliggöra dessa kompetenser hos dem som vill etablera sig och utvecklas inom handeln.