information (1)
Cookies

Den här hemsidan använder cookies för att säkerställa bästa möjliga upplevelse på vår webb. Genom att använda denna webbplats förutsätter vi att du godkänner att vi sparar cookies på din enhet.

Lär dig mer

2020/00194 - Välfärdsteknologi i omsorgen

Projektnummer:
2020/00194
Projektägare:
Akademi Norr, Akademi Norr
Namn:
Välfärdsteknologi i omsorgen
Region:
Övre Norrland
Planerat antal deltagare:
460
Projektperiod:
2020-08-01 - 2022-12-31
Total projektbudget:
6 388 583
Beviljat ESF-stöd:
2 993 347
Kontaktperson:
Martin Bergvall
E-post:
martin.bergvall@akademinorr.se
Stödmottagare postnr:
92381
Stödmottagarens address:
Programområde:
1
Specifikt mål:
1.1
Unionens medfinansieringsgrad:
50%
Interventionstyp:
117

Projektmålet är att öka den praktiska digitala kompetensen hos inlandskommunernas personal inom äldreomsorg och omsorg för personer med funktionsnedsättningar i norra Sverige. Ca 460 personer kommer genomföra utbildningen.

Just nu sker flera projektinitiativ till syfte att stärka den digitala transformationen i Västerbotten, Norrbotten, Västernorrland och Jämtland. Flera initiativ berör vård- och omsorgssektorn på kommunal och regional nivå, men inget berör direkt kompetensutvecklande insatser för personalen. Sektorn är starkt kvinnodominerad, med en ökande andel utrikesfödda medarbetare, och den praktiska digitala kompetensen brister i många fall. Det finns en risk att fortsatt bristande digital kompetens hos dessa yrkeskategorier befäster könsskillnader både på arbetsplatser och i hemmet. Kompetensbristen riskerar också att leda till att de investeringar som görs på kommunal och regional nivå inte kommer till sin rätt, på grund av personalens oförmåga att hantera ny teknik och digitala lösningar.

De kommunala verksamheter som samverkar i detta projekt (NORRBOTTEN Arjeplog, Arvidsjaur VÄSTERBOTTEN Dorotea, Lycksele, Malå, Norsjö, Sorsele, Storuman, Vilhelmina, Åsele VÄSTERNORRLAND Kramfors) menar att de är i en extra utsatt position då de har begränsade resurser, begränsad tillgång till olika specialistkompetenser och därför heller inte samma möjligheter som större kommuner vid kusten att genomföra strategiska kompetensutvecklingsinsatser. Med stöd av Region Västerbotten har man uppdragit åt kommunförbundet Akademi norr att äga projektet och projektledare kompetensutvecklingsinsatserna. Vård- och omsorgscollege har involverats i projektets styrgrupp för att bidra till ett större lärande i projektet. och samtidigt kunna ta del av arbetsgivarnas och personalens erfarenheter och fortsatta behov inom det digitala området. Detta kan på sikt komma att påverka innehållet och upplägget i regionens gymnasie- och YH-utbildningar.

Som utgångspunkt i arbetet har man valt att inspireras av lärdomar, beprövade metoder och verktyg från det norska Programmet för Välfärdsteknologi, ett program som varit igång sedan 2014. Det står klart att många av de utmaningar som norska kommuner har liknar de ingående svenska kommunernas, och erfarenheterna från programmets arbete bör till stora delar vara applicerbara även i detta projekt.

Projektet kommer att genomföra aktiviteter under tre rubriker med tillhörande delmål:

GEMENSAM UTBILDNINGSPLATTFORM - genomföra utbildningsprogrammet för omsorgspersonal, kvalitetssäkra den löpande samt utveckla den efter behov. Teman för utbildningen kan exempelvis vara dokumentation med stöd av tekniska verktyg eller IT hantering. Det kan även handla om andra digitala hjälpmedel som är eller kommer att bli en förutsättning för att ge/ta del av vård och omsorg i ordinära eller särskilda boenden i kommunerna.
LEDARSKAPSPROCESS - genomföra en parallell ledarskapsprocess för chefer på olika nivåer på ett sådant sätt att en gemensam utbildningsstrategi för hantering av välfärdsteknologi tas fram (en mer långsiktig strategi för att stärka omsorgspersonalens praktiska digitala kompetens)
BIDRAG TILL LÄRANDE PÅ STRATEGISK NIVÅ - konkretisera lärdomar från arbetet med ökad digital kompetens för omsorgspersonal samt sprida dem vidare på regional, nationell och internationell nivå.

Utbildningsprogrammet och ledarskapsprocessen ska båda utvecklas utifrån ledorden "access och smarta lösningar". Alla ska kunna delta, oavsett var man befinner sig geografiskt eller vilka arbetstider man har.