information (1)
Cookies

Den här hemsidan använder cookies för att säkerställa bästa möjliga upplevelse på vår webb. Genom att använda denna webbplats förutsätter vi att du godkänner att vi sparar cookies på din enhet.

Lär dig mer

2020/00190 - Psykisk Hälsa Arbetsliv 2.0

Projektnummer:
2020/00190
Projektägare:
Samordningsförbundet Skellefteå Norsjö, Skellefteå
Namn:
Psykisk Hälsa Arbetsliv 2.0
Region:
Övre Norrland
Planerat antal deltagare:
250
Projektperiod:
2020-09-01 - 2022-12-31
Total projektbudget:
5 518 523
Beviljat ESF-stöd:
3 697 455
Kontaktperson:
Åsa Forssell
E-post:
asa.forssell@skelleftea.se
Stödmottagare postnr:
93185
Stödmottagarens address:
Programområde:
1
Specifikt mål:
1.1
Unionens medfinansieringsgrad:
50%
Interventionstyp:
117

Projekt Psykisk Hälsa Arbetsliv 2.0 baseras på lärdomar från tidigare projekt. Projektet berör anställda hos Arjeplog, Norsjö, Piteå och Skellefteå kommuner med Samordningsförbundet Skellefteå/Norsjö som projektägare. Totalt involveras ca 580 medarbetare.

Psykisk ohälsa kopplat till arbetslivet i Sverige är en reell utmaning, inte minst inom det offentliga, men även för samhället som sådant med höga kostnader för sjukskrivningar, effektivitetstapp samt svårigheter att lösa kompetensförsörjningsbehovet. Sjukfrånvarons kostnader för arbetsgivare och samhället i form av utbetalad sjukpenning och rehabiliteringspenning uppgick också 2018 till dryga 33 miljarder kronor.

Projektet genomförs via utbildningar, föreläsningar och handledning i ämnen kopplade till psykisk ohälsa med effekter på individ-, organisations- och projektnivå. Arbetssättet präglas av ett förebyggande perspektiv, skräddarsydda insatser, evidensbaserade metoder och kunskap, fokus på chefsnivå och ledning samt ambitionen att skapa långsiktigt hållbara resultat

Projektmålet är att genom att rusta chefer och medarbetare i deltagande kommuner stärks möjligheten till ett hållbart arbetsliv, ett helhetsgrepp är tydliggjort, och ledarskapet har hälsa i fokus.