information (1)
Cookies

Den här hemsidan använder cookies för att säkerställa bästa möjliga upplevelse på vår webb. Genom att använda denna webbplats förutsätter vi att du godkänner att vi sparar cookies på din enhet.

Lär dig mer

2019/00506 - Designing Empowerment

Projektnummer:
2019/00506
Projektägare:
Nässjö kommun, Nässjö Lärcenter
Namn:
Designing Empowerment
Region:
Småland & Öarna
Planerat antal deltagare:
76
Projektperiod:
2020-03-01 - 2022-06-30
Total projektbudget:
10 464 363
Beviljat ESF-stöd:
4 855 421
Kontaktperson:
Ingrid Håkansson
E-post:
ingrid.hakansson@nassjo.se
Stödmottagare postnr:
57180
Stödmottagarens address:
Programområde:
2
Specifikt mål:
2.3
Unionens medfinansieringsgrad:
50%
Interventionstyp:
109

För att hitta fler vägar till egenförsörjning krävs ett nytt sätt att involvera individer, företag, organisationer och professionella. I målgruppen utrikes födda finns sannolikt kunskaper, färdigheter och kompetenser som idag inte tas tillvara på ett sätt som kan leda till försörjning. Kunskaper inom konst, hantverk, kultur och individers nätverk kan omsättas till verksamheter som leder till försörjning helt eller delvis. Projektet ska arbeta med Design Thinking modellen som grund för att innovera fler möjliga vägar till försörjning än de traditionella som prövats utan framgång.
Det är inte framgångsrikt i vissa målgrupper att den enda lösningen på arbetslöshet och bidragsberoende är utbildning.
Vi ser till att individens intressen och skickligheter kan omsättas och skapa långsiktigt hållbara affärsmodeller som leder till inkomster i varierande omfattning. Projektet ska samskapa lärande omkring socialt entreprenörskap och hållbar utveckling för såväl individ, ekonomi, planet och samhälle. En E-handelsplattform tillhandahålls genom en ekonomisk förening där deltagarnas nätverk, ideér och hantverksskickligheter kan omsättas till inkomster.