2019/00506 - Designing Empowerment

Name:
Designing Empowerment
Region:
Småland & Öarna
Projektägare:
Nässjö kommun, Nässjö Lärcenter
Projektnummer:
2019/00506
Planerat antal deltagare:
76
Projektperiod:
2020-03-01 - 2022-06-30
Total projektbudget:
10 464 363
Beviljat ESF-stöd:
4 855 421
Kontaktperson:
Ingrid Håkansson
E-post:
ingrid.hakansson@nassjo.se
Specifikt mål:
2.3

För att hitta fler vägar till egenförsörjning krävs ett nytt sätt att involvera individer, företag, organisationer och professionella. I målgruppen utrikes födda finns sannolikt kunskaper, färdigheter och kompetenser som idag inte tas tillvara på ett sätt som kan leda till försörjning. Kunskaper inom konst, hantverk, kultur och individers nätverk kan omsättas till verksamheter som leder till försörjning helt eller delvis. Projektet ska arbeta med Design Thinking modellen som grund för att innovera fler möjliga vägar till försörjning än de traditionella som prövats utan framgång.
Det är inte framgångsrikt i vissa målgrupper att den enda lösningen på arbetslöshet och bidragsberoende är utbildning.
Vi ser till att individens intressen och skickligheter kan omsättas och skapa långsiktigt hållbara affärsmodeller som leder till inkomster i varierande omfattning. Projektet ska samskapa lärande omkring socialt entreprenörskap och hållbar utveckling för såväl individ, ekonomi, planet och samhälle. En E-handelsplattform tillhandahålls genom en ekonomisk förening där deltagarnas nätverk, ideér och hantverksskickligheter kan omsättas till inkomster.