information (1)
Cookies

Den här hemsidan använder cookies för att säkerställa bästa möjliga upplevelse på vår webb. Genom att använda denna webbplats förutsätter vi att du godkänner att vi sparar cookies på din enhet.

Lär dig mer

2019/00502 - Koll förmåga stöd förändring

Projektnummer:
2019/00502
Projektägare:
Jönköpings kommun, Individ och Familjeomsorgen
Namn:
Koll förmåga stöd förändring
Region:
Småland & Öarna
Planerat antal deltagare:
94
Projektperiod:
2020-01-02 - 2022-06-30
Total projektbudget:
11 890 677
Beviljat ESF-stöd:
5 588 618
Kontaktperson:
Eva Norrby
E-post:
eva.norrby1@jonkoping.se
Stödmottagare postnr:
55189
Stödmottagarens address:
Programområde:
2
Specifikt mål:
2.3
Unionens medfinansieringsgrad:
50%
Interventionstyp:
109

Projektet är ett samverkansprojekt mellan försörjningsstödet och arbetsmarknadsavdelningen i Jönköping kommun. Syfte med projektet är att 120 arbetslösa män och kvinnor i åldersgruppen, 35-55 år, med sammansatt problematik och långvarigt försörjningsstöd ska genomgå en multiprofessionell resursinventering för att klargöra och planera för arbetslivsinriktade insatser med mål 25% aktivitetsförmåga. Kvinnor och män i målgruppen, som bedöms ha resurser för att gå vidare mot arbetsmarknad ska ges möjlighet att ta del av individuellt anpassade arbetslivsinriktade insatser. De som i dagsläget inte bedöms vara aktuella för arbetslivsinriktade insatser och att kunna uppnå 25% aktivitetsförmåga återgår till socialförvaltningen.

Projektet bygger på en helhetssyn på individens hälsa, sociala situation, funktionsvariationer, arbetserfarenheter-/skolunderbyggnad samt möjligheter på arbetsmarknaden. Utgångspunkten för projektet är egna erfarenhet från tidigare projekt (rehabiliteringsprojektet) forskning om framgångsfaktorer som bedrivits i Aarhus när det gäller aktuell målgrupp, (Beskaeftigelses Indikator BIP) samt modell för bedömning i multiprofessionella team som från Tranås (Ekbladh 2017).

Insatserna i projektet består av resursinventering av multiprofessionellt team, arbetsträning i programform samt individuellt och parallellt planerade insatser såsom rehabiliteringsinsatser, kompletterande utredningar, friskvård, arbetsmarknadskunskap. Samverkansaktörer är Region Jönköpings län, arbetsförmedlingen, försäkringskassan, Samordningsförbundet södra vätterbygden, Kommunal utvecklings samt Botkyrka som referenskommun för arbete med målgrupp.

Det förväntade resultat är att resursinventering har erbjudits 120 individer med långvarigt försörjningsstöd i Jönköpings kommun i riktning mot arbete och 30% av de individer som går vidare till aktivitetsfasen i projektet ska ha uppnått 25% aktivitetsförmåga i anpassad miljö för att kunna gå vidare mot arbetsförberedande insatser.
För Jönköpings kommun bedöms kostnaderna för försörjningsstödet, som följd av projektet minska. Genom samverkan mellan myndigheter och organisationer i projektet uppnås ökad helhetssyn på individens totala situation vilket kan förändra arbetet mot proaktiva insatser och därmed minskad tid i offentlig försörjning.