2019/00487 - Från nyanländ till medarbetare

Projektnummer:
2019/00487
Projektägare:
Stiftelsen Activa, Stiftelsen Activa
Namn:
Från nyanländ till medarbetare
Region:
Östra Mellansverige
Planerat antal deltagare:
60
Projektperiod:
2020-01-01 - 2022-06-30
Total projektbudget:
16 977 480
Beviljat ESF-stöd:
8 061 497
Kontaktperson:
Emelie Andersson
E-post:
emelie.andersson@s-activa.se
Stödmottagare postnr:
70226
Stödmottagarens address:
Programområde:
2
Specifikt mål:
2.1
Unionens medfinansieringsgrad:
50%
Interventionstyp:
102

Syftet med projektet är att möjliggöra inträde på arbetsmarknaden för nyanlända med en mer sammansatt problematik genom att utveckla vuxenutbildningen och skapa organisatoriska samarbeten till nytta för individen. Detta ska ske genom målgruppsinriktade aktiviteter. Syftet är också att genom en breddad kompetensförsörjning få arbetsgivare i regionen att se möjliga rekryteringar och delta i att utforma yrkesutbildningar.
Parterna i Projektet är Stiftelsen Activa som tillika är projektägare. Samverkanspartners är Örebro kommuns Vuxenutbildning och Försörjningsstöd. Ett antal intressenter finns också i form av bl a region Örebro län och Arbetsförmedlingen.
Mål och syfte med projektet är att bygga goda samverkansstrukturer så att målgruppen snabbare och med rätt stöd ska förflytta sig närmare arbete och egen försörjning. En mer individanpassad SFI, fler yrkesutbildningar skapade i samarbete med arbetsgivare, en snabb kontakt med arbetsgivare och stöd från Activa ska säkerställas i projektet