information (1)
Cookies

Den här hemsidan använder cookies för att säkerställa bästa möjliga upplevelse på vår webb. Genom att använda denna webbplats förutsätter vi att du godkänner att vi sparar cookies på din enhet.

Lär dig mer

2019/00487 - Från nyanländ till medarbetare

Namn:
Från nyanländ till medarbetare
Region:
Östra Mellansverige
Projektägare:
Stiftelsen Activa, Stiftelsen Activa
Projektnummer:
2019/00487
Planerat antal deltagare:
60
Projektperiod:
2020-01-01 - 2022-06-30
Total projektbudget:
16 977 480
Total Kostnader:
0
Beviljat ESF-stöd:
8 061 497
Kontaktperson:
Emelie Andersson
E-post:
emelie.andersson@s-activa.se
Specifikt mål:
2.1

Syftet med projektet är att möjliggöra inträde på arbetsmarknaden för nyanlända med en mer sammansatt problematik genom att utveckla vuxenutbildningen och skapa organisatoriska samarbeten till nytta för individen. Detta ska ske genom målgruppsinriktade aktiviteter. Syftet är också att genom en breddad kompetensförsörjning få arbetsgivare i regionen att se möjliga rekryteringar och delta i att utforma yrkesutbildningar.
Parterna i Projektet är Stiftelsen Activa som tillika är projektägare. Samverkanspartners är Örebro kommuns Vuxenutbildning och Försörjningsstöd. Ett antal intressenter finns också i form av bl a region Örebro län och Arbetsförmedlingen.
Mål och syfte med projektet är att bygga goda samverkansstrukturer så att målgruppen snabbare och med rätt stöd ska förflytta sig närmare arbete och egen försörjning. En mer individanpassad SFI, fler yrkesutbildningar skapade i samarbete med arbetsgivare, en snabb kontakt med arbetsgivare och stöd från Activa ska säkerställas i projektet