information (1)
Cookies

Den här hemsidan använder cookies för att säkerställa bästa möjliga upplevelse på vår webb. Genom att använda denna webbplats förutsätter vi att du godkänner att vi sparar cookies på din enhet.

Lär dig mer

2019/00113 - Talangjobb

Namn:
Talangjobb
Region:
Sydsverige
Projektägare:
Arbetsmarknadsförvaltningen, Helsingborgs stad, Arbetsmarknadsförvaltningen
Projektnummer:
2019/00113
Planerat antal deltagare:
100
Projektperiod:
2019-08-01 - 2022-05-31
Total projektbudget:
8 110 081
Total Kostnader:
0
Beviljat ESF-stöd:
3 801 733
Kontaktperson:
Caroline Larsen
E-post:
caroline.larsen@helsingborg.se
Specifikt mål:
2.2

Projekt Talangjobb ska möta ungdomar i åldergruppern 18-24 år som har en särskilt utsatt ställning på arbetsmarknaden och har behov av framför allt yrkeskunskaper. Deltagarna kommer att utbildas genom jobbspår som består av en kombination av arbetsmarknadskunskap, yrkeskunskap och arbetsplatsförlagt lärande samt avslutas med anställning. Målet är att deltagarna ska nå arbete för att bli självförsörjande och att projektet utvecklar nya metoder i samverkan med Arbetsförmedlingen och arbetsgivare. Projektet kommer att bidra till kompetensförsörjning inom bristyrken.