information (1)
Cookies

Den här hemsidan använder cookies för att säkerställa bästa möjliga upplevelse på vår webb. Genom att använda denna webbplats förutsätter vi att du godkänner att vi sparar cookies på din enhet.

Lär dig mer

2019/00084 - Insteget

Projektnummer:
2019/00084
Projektägare:
Samordningsförbundet Centrala Östergötland, Samordningsförbundet Centrala Östergötland
Namn:
Insteget
Region:
Östra Mellansverige
Planerat antal deltagare:
150
Projektperiod:
2019-07-01 - 2022-06-30
Total projektbudget:
26 209 774
Beviljat ESF-stöd:
25 647 054
Kontaktperson:
Karin Tjärnlund
E-post:
karin.tjarnlund@linkoping.se
Stödmottagare postnr:
58220
Stödmottagarens address:
Programområde:
2
Specifikt mål:
2.3
Unionens medfinansieringsgrad:
50%
Interventionstyp:
109

"Insteget" är ett projekt som fokuseras kring basal social rehabilitering eller träning som ett första steg innan deltagarna är redo för att kunna ta del av arbetslivsinriktade insatser. Det innebär individanpassade lösningar som ser till individens behov och anpassar både krav och aktiviteter utifrån detta. Projektet genomförs i samverkan mellan Samordningsförbundet Centrala Östergötland som är projektägare, Team Utreda och Socialförvaltningen på Linköpings kommun, Kinda kommun och Försäkringskassan. Utöver dessa parter kommer även Arbetsförmedlingen och Region Östergötland vara en del av projektet genom sin delaktighet i förbundet.
Projektets verksamhet vilar på tre fundament som kommer att genomsyra hela projektet dessa är: Agilt, salutogent och tjänstedesign. Tre grundstenar som skapar förutsättningar för just individanpassning, lärande under gång för att säkerställa att insatserna leder till förväntade resultat och en människosyn som är främjande för individens utveckling, möjligheter och förflyttning.
Utöver insatser riktade till målgruppen kommer projektet att jobba med strategiska frågor i syfte att utveckla och påverka befintliga strukturer, verksamheter och verktyg. Två områden som idag är identifierade, vi ser att fler kommer att synliggöras under gång, är utveckling av Insatskatalogen och en regional lärplattform. Insatskatalogen är ett befintligt verktyg som samlar befintliga insatser i ett regionalt område (kopplat till Samordningsförbund) i syfte att stötta individer och handläggare på vägen mot arbete och/eller studier. Utvecklingsarbetets fokus ligger på att samla data och erfarenheter från tidigare "resor" med målet att verktyget ska kunna rekommendera insatser för enskilda individer med hjälp av AI-teknik för att på så sätt utgöra ett än mer effektivt stöd för individerna. Lärplattformen har två huvudsakliga mål, dels att samla och utbyta erfarenheter kopplat till arbetssätt, metoder m.m. dels att, i ett första steg, samla aktörer i regionen (ÖMS) för att på så sätt stärka samverkan och möjligheten till samhandling. Även om vi börjar regionalt är målet att lärplattformen ska bli nationell och på så sätt till nytta för många. Några av de frågor som vi kommer att lyfta, utöver ovanbeskrivna, är t.ex. nollklassade, samordning av samhälleliga resurser samt spridning av resultat och effekter, utmaningar som i högsta grad är nationella snarare än lokala/regional.