information (1)
Cookies

Den här hemsidan använder cookies för att säkerställa bästa möjliga upplevelse på vår webb. Genom att använda denna webbplats förutsätter vi att du godkänner att vi sparar cookies på din enhet.

Lär dig mer

2019/00074 - Klara

Namn:
Klara
Region:
Östra Mellansverige
Projektägare:
Samordningsförbundet RAR, Samordningsförbundet RAR
Projektnummer:
2019/00074
Planerat antal deltagare:
400
Projektperiod:
2019-09-01 - 2022-06-30
Total projektbudget:
44 635 236
Total Kostnader:
0
Beviljat ESF-stöd:
21 057 038
Kontaktperson:
Kenny Sjöberg
E-post:
kenny@rarsormland.se
Specifikt mål:
2.1

Projekt Klara kommer att ta fram och implementera en väl fungerande modell för inkludering och delaktighet av kvinnor med utländsk bakgrund vars kompetens och färdigheter inte har tagits tillvara. Det är i första hand kvinnornas väg mot studier, arbete och egen försörjning som projektet vill underlätta. Målet är att minska utanförskap och segregation för de deltagande kvinnorna i första hand men även indirekt andra personer i hennes omgivning samt samhället i stort.
Projektets målsättning som går ut på att kvinnornas väg till arbetet underlättas förutsätter flera faktorer som måste uppfyllas för att deras delaktighet på arbetsmarknaden överhuvudtaget ska bli möjlig. Projektets olika delmoment och aktiviteter kommer att tillgodose de behov som finns på vägen till en delaktighet på arbetsmarknaden. Betoningen blir lika mycket på social integration som på arbetsmarknadsintegration. En viktig målsättning är att inge kvinnorna hopp och ge dem motivation till det fortsatta liv i Sverige som fullvärdiga samhällsmedborgare.
Frågor som rör jämställdhet och jämlikhet, barnuppfostran, könsroller, föreningsliv och politiskt inflytande blir en integrerad del av projektets metoder under genomförandefasen. Utlandsfödda kvinnor lever generellt under större patriarkala strukturer som ofta inte ens problematiserats i hemlandet av olika orsaker. En vanlig orsak är att påföljderna av ett eventuellt ifrågasättande av patriarkatet kan vara svåra på de individer som vågar sig på det. Att problematisera dessa strukturer och lyfta fördelarna med kvinnans frigörelse är nödvändigt utifrån både individens och samhällsperspektiv. Individens stora vinster är frigörelse från förtryck och att ta kontroll över sitt liv. Samhället vinner genom att bättre ta vara på den kompetens som finns bland dessa kvinnor och män samt genom att undvika att den förlegade människosynen cementeras och överförs till nästa generation. Därför kommer jämställdhetssatsningen inom projektet även att inkludera män i de fall kvinnorna i målgruppen är gifta.
Projekt Klara kommer att bestå av tre delprojekt med identiska innehåll. Det ena delprojektet genomförs i Oxelösund, det andra i KFV-området (Katrineholm, Flen och Vingåker) och det tredje på Arbetsförmedlingen i Eskilstuna.
Aktiviteterna i de tre delprojekten kommer att vara anpassade efter förutsättningarna som respektive kommun samt Arbetsförmedlingen har, det vill säga tillgången och utbudet av arbetsgivare och föreningslivet. En stor betoning läggs på arbetsmarknadsnära insatser. Kvinnorna får en möjlighet att testa olika arbeten och göra egna yrkesval. Supported Employment och Supported Education tillämpas där kvinnorna får kontinuerligt stöd av projektets personal och arbetscoacher. I möjligaste mån uppmuntras könsöverskridande yrkesval men även de yrken där det redan nu råder en brist på personal som till exempel vården. En rad olika professioner med ansvar att vägleda och informera om olika möjligheter på arbetsmarknaden kopplas in. Vi vill utbilda deltagarna att i större utsträckning ta egna initiativ till egen försörjning.
Andra viktiga aktiviteter kopplade till projektet är hälsoskola, samhällsorientering om hur det är att leva och arbeta i Sverige, föräldrautbildning och språkundervisning utifrån den suggestopediska metoden.