2018/00545 - Po Drom 2020

Projektnummer:
2018/00545
Projektägare:
Göteborgs Räddningsmission, Räddningsmissionen huvudkontor
Namn:
Po Drom 2020
Region:
ESF Nationellt
Planerat antal deltagare:
200
Projektperiod:
2019-01-01 - 2021-12-31
Total projektbudget:
9 946 090
Beviljat ESF-stöd:
9 946 090
Kontaktperson:
Daniel Åman
E-post:
daniel.aman@raddningsmissionen.se
Stödmottagare postnr:
41327
Stödmottagarens address:
Göteborg
Programområde:
5
Specifikt mål:
5.3
Unionens medfinansieringsgrad:
Interventionstyp:
0

Po Drom 2020 kommer att arbeta med utsatta EU-medborgare genom fältarbete, uppsökande verksamhet på gator och sovplatser. I fältarbetet ges samhällsinformation på målgruppens språk om hur det svenska samhället fungerar, rättigheter och skyldigheter. Vidare uppmuntras målgruppen att ta del av projektets aktiviteter; länkning till andra insatser, samhällsinformation i form av undervisning i språk, IT-stöd och samhälle. Vidare erbjuder projektet deltagarna social planering för att möjliggöra nästa steg i livet utifrån de resurser och målsättning individen har.

Projektet kommer att arbeta transnationellt för att undersöka förutsättningar för ett tryggt och planerat återvändande där det är påkallat.
Po Drom 2020 kommer att arbeta aktivt kunskapshöjande i våra nätverk och tillsammans med våra samverkanspartners, för att sprida medvetenhet om målgruppens situation och vilka insatser Sverige och EU gör på området.

Projektet kommer att arbeta aktivt med att anpassa aktiviteterna så att kvinnors situation beaktas och att alla kan delta utifrån egna förutsättningar och integrera de fyra horisontella principerna i alla projektets aktiviteter. Ett särskilt fokus kommer att vara att bryta kvinnors utsatta situation.

Göteborgs Räddningsmission har långvarig erfarenhet av att arbeta med EU-medborgare i social utsatthet och är en respekterad aktör med ett gott nätverk på området.
Vår övertygelse är att relativt säkra människor gör bättre val och med rätt vägledning själva kan ta ansvar över sina liv. Att de genom egen agens kan göra sig själva till aktörer för social inkludering.