2018/00512 - Kompetenslyft för handeln

Name:
Kompetenslyft för handeln
Region:
ESF Nationellt
Projektägare:
Handelsrådet (Kollektivavtalsstiftelsen Utvecklingrådet), Handelsrådet (Kollektivavtalsstiftelsen Utvecklingrådet)
Projektnummer:
2018/00512
Planerat antal deltagare:
500
Projektperiod:
2019-03-01 - 2023-04-30
Total projektbudget:
28 534 698
Beviljat ESF-stöd:
19 118 544
Kontaktperson:
Mats Johansson
E-post:
mats.johansson@handelsradet.se
Specifikt mål:
1

Digitaliseringen medför en stor utmaning för handeln. För att klara den omställning och strukturomvanling som branschens företag och anställda står inför finns ett behov av ett kompetenslyft för branchens mindre företag. Vi vill i projektet utveckla kompetenskvalifikationer och utbildningsinnehåll samt bygga en infrastruktur för kompetensförsörjning. Projektet har en nationell förankring hos arbetsmarknadernas parter på handelsområdet. I projekt kommer 500 st anställda i 50 st företag kunna utveckla sin kompetens.