2018/00464 - Hållbart arbetsliv i Ragunda

Namn:
Hållbart arbetsliv i Ragunda
Region:
Mellersta Norrland
Projektägare:
Ragunda kommun, Ragunda kommun
Projektnummer:
2018/00464
Planerat antal deltagare:
483
Projektperiod:
2019-02-01 - 2021-06-30
Total projektbudget:
2 882 394
Beviljat ESF-stöd:
2 150 901
Kontaktperson:
Johan Roos Högberg
E-post:
johan.rooshogberg@ragunda.se
Specifikt mål:
1.1

Ragunda kommun står de kommande åren inför stora pensionsavgångar. Detta i kombination med en väldigt segregerad arbetsmarknad och låg mottagningskapacitet på arbetsplatserna för personer i åtgärd samt en upplevd hög arbetsbelastning hos den befintliga personalen skapar stora utmaningar inför framtiden.

Genom detta projekt önskar vi nå resultat om en bredare och tydligare samverkan mellan de kommunala verksamheterna, en ökad trivsel hos personalen och större förutsättningar genom resurser i form av tid och kompetens för verksamheterna att mer kvalitativt utföra introduktioner på arbetsplatserna för nya medarbetare.

I projektet kommer vi att möta kommunens alla medarbetare, vi kommer att via dialoger med chefer och personal, workshops, handledarutbildningar och fördjupade kunskaper inom jämställdhet- tillgänglighet och icke-diskriminering jobba för ett mer hållbart arbetsliv i Ragunda kommun.