information (1)
Cookies

Den här hemsidan använder cookies för att säkerställa bästa möjliga upplevelse på vår webb. Genom att använda denna webbplats förutsätter vi att du godkänner att vi sparar cookies på din enhet.

Lär dig mer

2018/00464 - Hållbart arbetsliv i Ragunda

Projektnummer:
2018/00464
Projektägare:
Ragunda kommun, Ragunda kommun
Namn:
Hållbart arbetsliv i Ragunda
Region:
Mellersta Norrland
Planerat antal deltagare:
483
Projektperiod:
2019-02-01 - 2021-06-30
Total projektbudget:
2 882 394
Beviljat ESF-stöd:
1 355 068
Kontaktperson:
Johan Roos Högberg
E-post:
johan.rooshogberg@ragunda.se
Stödmottagare postnr:
84421
Stödmottagarens address:
Programområde:
1
Specifikt mål:
1.1
Unionens medfinansieringsgrad:
50%
Interventionstyp:
117

Ragunda kommun står de kommande åren inför stora pensionsavgångar. Detta i kombination med en väldigt segregerad arbetsmarknad och låg mottagningskapacitet på arbetsplatserna för personer i åtgärd samt en upplevd hög arbetsbelastning hos den befintliga personalen skapar stora utmaningar inför framtiden.

Genom detta projekt önskar vi nå resultat om en bredare och tydligare samverkan mellan de kommunala verksamheterna, en ökad trivsel hos personalen och större förutsättningar genom resurser i form av tid och kompetens för verksamheterna att mer kvalitativt utföra introduktioner på arbetsplatserna för nya medarbetare.

I projektet kommer vi att möta kommunens alla medarbetare, vi kommer att via dialoger med chefer och personal, workshops, handledarutbildningar och fördjupade kunskaper inom jämställdhet- tillgänglighet och icke-diskriminering jobba för ett mer hållbart arbetsliv i Ragunda kommun.