2018/00442 - Respondere

Name:
Respondere
Region:
Västsverige
Projektägare:
Samordningsförbundet Älv och Kust, Samordningsförbundet Älv och Kust
Projektnummer:
2018/00442
Planerat antal deltagare:
300
Projektperiod:
2019-04-01 - 2022-03-31
Total projektbudget:
33 130 426
Beviljat ESF-stöd:
15 565 090
Kontaktperson:
Evy Almstrand
E-post:
evy.almstrand@angered.goteborg.se
Specifikt mål:
2.1

Projekt Respondere är ett samverkansprojekt mellan tre samordningsförbund som tillsammans med försäkringskassan och arbetsförmedlingen utgår från tre rapporter. Rapporterna publicerades under 2017 och 2018 samtliga rapporter fokusera på unga vuxna med funktionsnedsättning som har svårt att inkluderas i arbetsmarknaden. Personerna riskerar att hamna i långvarig passivitet eller utan ersättning med behov av motivationshöjande insatser. Projektet kommer, genom evidensbaserade metoder såsom Casemanagement, IPS, SE,ACT, erbjuda stöd. Projektet kommer att samverka med representanter av målgruppen till förmån för framtida utformning av aktiviteter med tjänstedesign som metod. Sammanlagt 11 kommuner: Tjörn Stenungsund, Kungälv, Ale Öckerö, Mölndal, Härryda, Partille Lerum, Alingsås och Göteborg med två stadsdelar Majorna-Linné och Örgryte-Härlanda är delaktig i projektet. Projektet riktar sig i två av samverkansparters till individer med aktivitetsersättning medan det tredje samordningsförbundet riktar sig till unga vuxna med funktionsnedsättning oavsett ersättning. Samtliga arbetar med unga vuxna i åldern 16-29 år.
Genom att använda sig av redan befintliga verksamheter har projektet för avsikt att kunna erbjuda nödvändigt stöd till individer i målgruppen för att kunna ta del av dessa aktiviteter. Samverkansparter ser ett behov av att utveckla och revidera verksamheter som är ändamålsenlig för målgruppen. Samverkansparter vill med projektet också kunna påverka attityder mot könsstereotyp och diskriminerande bemötande båda i det offentliga sfären och i samhället för övrigt.
300 personer förväntas kunna få personligt utformat stöd för att kunna ta del av förbundets insatser. 70 % förväntas bryta sin passivitet och 40% därav förväntas närmar sig arbetsmarknaden eller studier i samverkan med arbetsförmedlingen och/eller den sociala ekonomin.