information (1)
Cookies

Den här hemsidan använder cookies för att säkerställa bästa möjliga upplevelse på vår webb. Genom att använda denna webbplats förutsätter vi att du godkänner att vi sparar cookies på din enhet.

Lär dig mer

2018/00440 - Sätt färg på Göteborgsregionen

Namn:
Sätt färg på Göteborgsregionen
Region:
Västsverige
Projektägare:
Sätt färg på Göteborg ekonomisk förening, Regionkontor Väst
Projektnummer:
2018/00440
Planerat antal deltagare:
153
Projektperiod:
2019-03-01 - 2022-02-28
Total projektbudget:
16 304 208
Total Kostnader:
0
Beviljat ESF-stöd:
8 291 059
Kontaktperson:
Erling Zandfeld
E-post:
erling.zandfeld@maleriforetagen.se
Specifikt mål:
2.2

Arbetslöshet och ett omfattande utanförskap för ungdomar i utsatta bostadsområden och utrikes födda ungdomar i alla bostadsområden kräver en kraftsamling. Givet situationen med fortsatt hög arbetslöshet bland utrikes födda är samhällets ansträngningar och insatser inte tillräckliga och det behövs nya initiativ och nya metoder för att i samverkan möta problematiken och tillgodose behovet av arbete för dessa grupper.

Inom byggsektorn finns ett flertal bristyrken. Genom att i olika sammanhang inom projektets ramar sammanföra unga arbetslösa med deras framtida arbetsgivare skapas nya möjligheter för båda parter. Närvarande, aktiva och engagerade fadderföretag är en viktig motor i processen. Utgående från erfarenheterna gjorda inom pågående projekt Sätt färg på Göteborg kommer vi därför att kraftigt öka antalet fadderföretag.

Det fortgår en glädjande nedgång av den procentuella arbetslösheten, både totalt och för ungdomar 19-24 år. Arbetsförmedlingens statistik för juni 2018 visar en fortsatt nedgång inom Göteborgsregionen under löpande 12-månaders period. Dock döljer sig i dessa siffror dels en ökning av antalet utrikes födda individer 19-24 år som är arbetslösa eller i program, från 1367 till 1502 personer och dels en fortsatt tudelning av samhället då arbetslösheten bland inrikes födda minskar kraftigt. I december 2017 var totalt 6,6 % av den registerbaserade arbetskraften 18-24 år öppet arbetslösa, varav 4,2 % för inrikes födda och 24,5 % för utrikes födda. Alarmerande siffror när det gäller behovet av integration i Göteborgsregionen och en trend som ser ut att fortsätta.