information (1)
Cookies

Den här hemsidan använder cookies för att säkerställa bästa möjliga upplevelse på vår webb. Genom att använda denna webbplats förutsätter vi att du godkänner att vi sparar cookies på din enhet.

Lär dig mer

2018/00341 - Match by FC Rosengård

Projektnummer:
2018/00341
Projektägare:
BOOST BY FC ROSENGÅRD, Boost by FC Rosengård
Namn:
Match by FC Rosengård
Region:
Sydsverige
Planerat antal deltagare:
620
Projektperiod:
2019-02-01 - 2022-01-31
Total projektbudget:
35 457 508
Beviljat ESF-stöd:
16 666 171
Kontaktperson:
Henric Lellky
E-post:
henric@boostbyfcr.se
Stödmottagare postnr:
21448
Stödmottagarens address:
Programområde:
2
Specifikt mål:
2.1
Unionens medfinansieringsgrad:
50%
Interventionstyp:
102

FC Rosengård är en fotbollsförening som sedan 2003 har drivit olika sociala verksamheter inriktade mot integration, utbildning och arbetsmarknad. Sedan 2011 har föreningen, huvudsakligen med finansiering från Europeiska socialfonden, drivit projektet Boost by FCR, särskilt riktat mot målgruppen unga vuxna i behov av ett utökat stöd.

En stark arbetsmarknad de senaste åren har gjort att arbetslösheten i Malmö minskat bland ungdomar. Trots detta har gruppen unga arbetslösa med någon typ av upplevd ohälsa, ofta psykisk, ökat i storlek. För att bättre kunna stötta den växande gruppen unga med upplevd ohälsa vill FC Rosengård tillsammans med Malmö stad, Arbetsförmedlingen, och Region Skåne i ett samverkansprojekt verka för att fler unga i målgruppen kommer i självförsörjning. Utifrån den kunskap och erfarenhet som ackumulerats genom arbetet med unga de senaste åren är ambitionen att utveckla en verksamhet med nya individstärkande insatser för de unga, tätare samverkan med ovan nämnda aktörer samt fortsatt fokus på arbetsgivarkontakter som leder till praktiker och anställningar. Försäkringskassan har tillkommit ett år in i genomförandet som samverkanspart och remittent.

Utifrån utlysningens förväntade effekter och resultat, samt problemanalys har ett övergripande projektmål med tillhörande delmål tagits fram. Delmålen kategoriseras under fyra identifierade fokusområden: Hälsa, Anställningsbarhet, Arbetsgivare och Samverkan.

Projektets övergripande projektmål är:
- minskad arbetslöshet bland unga vuxna 18-29 år med upplevd ohälsa i Malmö.

Projektets delmål inom området Hälsa är:
- stärkta förutsättningar för förbättrad och bibehållen hälsa hos unga 18-29 år med upplevd ohälsa i Malmö.

Projektets delmål inom området Anställningsbarhet är:
- stärkt anställningsbarhet bland unga 18-29 år med upplevd ohälsa i Malmö.
- ökad utbildningsnivå bland unga 18-29 år med upplevd ohälsa i Malmö.

Projektets delmål inom området Arbetsgivare är:
- stärkta förutsättningar för arbetsgivare att ta emot och anställa unga 18-29 år med upplevd ohälsa i Malmö.

Projektets delmål inom området Samverkan är:
- stärkt samverkan mellan FC Rosengård, Malmö stad, Arbetsförmedlingen och Region Skåne gällande stöd och insatser för unga, särskilt unga 18-29 år med upplevd ohälsa i Malmö.


Projektets metod och arbetssätt kommer att koncentreras kring de fyra områdena. Metoden innehåller en kombination av arbetssätt som med framgång under lång tid har prövats i tidigare projekt för unga arbetssökande, men som behöver vidareutvecklas, samt för FC Rosengård helt nya arbetssätt som anses nödvändiga att pröva för att målgruppen unga arbetssökande med upplevd ohälsa ska få ett tillräckligt stöd.

Projektet är planerat att pågå mellan 2019-01-02 till och med 2021-12-31. Totalt ska 620 deltagare ha deltagit i projektet under denna period. 280 av dessa förväntas avslutas mot självförsörjande studier eller arbete.

Följande personella resurser från projektägaren kommer att arbeta i projektet:
1 projektledartjänst
5,5 vägledartjänster
2,5 tjänster för gruppvägledning/aktivitetsledning
1 tjänst för företagssamordning
1,2 administratörstjänst


Personalresurser från UngMalmö och Arbetsförmedlingen kommer också att arbeta direkt i projektet.