2018/00306 - Norma - se kompetensen

Name:
Norma - se kompetensen
Region:
Småland & Öarna
Projektägare:
Region Gotland, Avdelning för regional utveckling
Projektnummer:
2018/00306
Planerat antal deltagare:
385
Projektperiod:
2018-11-01 - 2022-01-31
Total projektbudget:
7 261 618
Beviljat ESF-stöd:
7 261 618
Kontaktperson:
Anna-Karin Bergius
E-post:
anna-karin.bergius@gotland.se
Specifikt mål:
1

Norma - se kompetensen är ett projekt som på lång sikt ska bidra till strukturella förändringar bland samverkande gotländska arbetsgivare vad det gäller inkludering integrering. Projektet kommer att generera en höjd kompetensnivå hos chefer och specialister samt utvecklade stödverktyg såsom rekryteringsprocess, rekryteringsutbildning och ledarutveckling som hållbart permanentar strukturerna.