2018/00141 - SYVen

Name:
SYVen
Region:
Stockholm
Projektägare:
Arbetsmarknadsförvaltningen Stockholms stad, Arbetsmarknadsförvaltningen Stockholms stad
Projektnummer:
2018/00141
Planerat antal deltagare:
96
Projektperiod:
2018-09-01 - 2021-12-31
Total projektbudget:
5 186 856
Beviljat ESF-stöd:
5 186 856
Kontaktperson:
Anthony Ericson
E-post:
anthony.ericson@stockholm.se
Specifikt mål:
1

Projektet erbjuder kompetenshöjning för studie- och yrkesvägledare för att ge dem verktyg och kunskap för att anpassa vägledningsmetoder efter den sökandes behov. Insatserna i projektet utgår ifrån målgruppens samt de olika verksamheternas behov kartlagda under analys och planeringsfasen. Vägledningsmetoder från andra länder i Europa kommer att studeras inom stadens verksamheter och vägledare kommer även få förstärkta kunskaper i att skapa karriärstegar och ökad förståelse för varje sökande.