information (1)
Cookies

Den här hemsidan använder cookies för att säkerställa bästa möjliga upplevelse på vår webb. Genom att använda denna webbplats förutsätter vi att du godkänner att vi sparar cookies på din enhet.

Lär dig mer

2018/00139 - Digitalt medarbetarskap

Namn:
Digitalt medarbetarskap
Region:
Stockholm
Projektägare:
Solna stad, Solna stad, Stadsledningsförvaltningen
Projektnummer:
2018/00139
Planerat antal deltagare:
1098
Projektperiod:
2018-09-01 - 2022-03-31
Total projektbudget:
27 324 376
Beviljat ESF-stöd:
27 324 376
Kontaktperson:
Jenny Edholm-Alexandrie
E-post:
jenny.edholm-alexandrie@solna.se
Specifikt mål:
1.1

Projektets syfte är att ge chefer och medarbetare kompetens att kunna använda den digitala teknik och de möjligheter till enkla, smarta och effektiva arbetssätt som den ger. Utveckling av en god digital kompetens bygger på en ömsesidig investering av såväl medarbetare som organisation för att trygga anställningsbarheten, ett hållbart arbetsliv och kompetensförsörjning. Genom projektet tillgodoser staden chefers och medarbetares möjlighet att verka i och utvecklas med kunskapssamhället. Staden bygger en modern och flexibel organisation för digital utveckling med digitala kompetensledare och kollegialt lärande som nav.