2018/00074 - Välfärdsteknologi Vård Omsorg

Name:
Välfärdsteknologi Vård Omsorg
Region:
Östra Mellansverige
Projektägare:
Sala Kommun, Vård och Omsorg
Projektnummer:
2018/00074
Planerat antal deltagare:
887
Projektperiod:
2018-10-01 - 2021-09-30
Total projektbudget:
11 729 488
Beviljat ESF-stöd:
8 785 387
Kontaktperson:
Christina Söderström-Nilsson
E-post:
christina.soderstromnilsson@sala.se
Specifikt mål:
1

Projektet ska ge medarbetare kompetensutveckling i att använda digitala verktyg för att säkerställa god kvalitet i vård- och omsorg och för att underlätta effektivisera arbetet. Attraktionskraften för vård- och omsorgsyrkena ska öka och bidra till framtida arbetskraftsförsörjning samt möjliggöra för nya grupper att etablera sig på arbetsmarknaden.
Projektets huvudsakliga aktiviteter kommer att genomföras i strukturer för arbetsplatslärande. Deltagande enheter kommer att få stöd för att utveckla arbetsplatslärande och kompetenshöjning för att leda arbete som främjar användande av ny teknik.