information (1)
Cookies

Den här hemsidan använder cookies för att säkerställa bästa möjliga upplevelse på vår webb. Genom att använda denna webbplats förutsätter vi att du godkänner att vi sparar cookies på din enhet.

Lär dig mer

2018/00074 - Välfärdsteknologi Vård Omsorg

Namn:
Välfärdsteknologi Vård Omsorg
Region:
Östra Mellansverige
Projektägare:
Sala Kommun, Vård och Omsorg
Projektnummer:
2018/00074
Planerat antal deltagare:
887
Projektperiod:
2018-10-01 - 2021-09-30
Total projektbudget:
11 729 488
Total Kostnader:
0
Beviljat ESF-stöd:
8 785 387
Kontaktperson:
Christina Söderström-Nilsson
E-post:
christina.soderstromnilsson@sala.se
Specifikt mål:
1.1

Projektet ska ge medarbetare kompetensutveckling i att använda digitala verktyg för att säkerställa god kvalitet i vård- och omsorg och för att underlätta effektivisera arbetet. Attraktionskraften för vård- och omsorgsyrkena ska öka och bidra till framtida arbetskraftsförsörjning samt möjliggöra för nya grupper att etablera sig på arbetsmarknaden.
Projektets huvudsakliga aktiviteter kommer att genomföras i strukturer för arbetsplatslärande. Deltagande enheter kommer att få stöd för att utveckla arbetsplatslärande och kompetenshöjning för att leda arbete som främjar användande av ny teknik.