information (1)
Cookies

Den här hemsidan använder cookies för att säkerställa bästa möjliga upplevelse på vår webb. Genom att använda denna webbplats förutsätter vi att du godkänner att vi sparar cookies på din enhet.

Lär dig mer

2018/00011 - Projekt Studio Ludum

Namn:
Projekt Studio Ludum
Region:
Västsverige
Projektägare:
Högskolan i Skövde, Högskolan i Skövde
Projektnummer:
2018/00011
Planerat antal deltagare:
50
Projektperiod:
2018-08-01 - 2021-04-30
Total projektbudget:
30 732 035
Total Kostnader:
0
Beviljat ESF-stöd:
20 583 530
Kontaktperson:
Katrin Dannberg
E-post:
katrin.dannberg@his.se
Specifikt mål:
2.2

Projekt Studio Ludum är en pilotstudie som vänder sig till spel- och spelkulturintresserade unga kvinnor och män (15-24 år) som varken arbetar eller studerar och syftet är att nyttja deras engagemang kring spelintresset, för att motivera dem att göra klart sina studier och/eller på andra sätt ta sig närmare arbetsmarknaden. Projektidén tar avstamp i det arbete som gjordes i det ESF-finansierade förstudieprojektet Spel som etableringsverktyg (Diarienummer ESF: 2016/00554) vilket genomförts vid Högskolan i Skövdes dataspelsutbildningar.

I projektet samverkar Högskolan i Skövde, Skaraborgs kommunalförbund och fem kommuner i Skaraborg (Gullspång, Götene, Hjo, Skövde och Töreboda). Samverkansparterna vill prova nya arbetssätt genom att testa, utvärdera och vidareutveckla metodkonceptet Studio Ludum tillsammans med projektets deltagare. I metodkonceptet är både helhet och enskilda aktiviteter "spelifierade". Med spelifiering menas att använda mekanismer som är vanliga inom spel, exempelvis regelsystem, visuell återkoppling, motivations- och belöningsmekanismer, för att öka interaktionen och för att skapa ett engagemang hos deltagarna.

Studio Ludum kommer att erbjuda deltagarna en tillvaro som består av både en digital- och fysisk plats, vilka är nära sammankopplade med varandra. I den digitala platsen får deltagarna skapa sitt alter ego, en spelkaraktär, som kommer att samspela med deltagarnas fysiska jag. Om deltagarna medverkar i aktiviteter i den fysiska världen så kommer deras digitala spelkaraktär att belönas. När deltagarna kommer till Studio Ludum får de hjälp att skapa en Personal Inventory. Ett begrepp inspirerat från spelens värld som handlar om att få en visuell överblick av egna färdigheter, alltså en sorts kartläggning av en persons styrkor och förmågor. Inom Studio Ludum kommer deltagarnas Personal Inventory hjälpa till att konkretisera vilka delmål och mål de har och vilken sorts utmaningar de behöver bemästra för att nå målen. När deltagarna lämnar verksamheten så är ambitionen att de är tillräckligt stärkta som individer, veta vad de har för styrkor och färdigheter och vad de har för mål att sikta mot, för att orka ta sig an studier eller hitta en plats på arbetsmarknaden.

Med Studio Ludum finns en strävan att bygga en kultur där spelintresset står i fokus och där det råder ett inkluderade klimat. För att kunna bejaka att alla deltagare har likvärdiga förutsättningar att delta så behöver projektet ta hänsyn till olika faktorer, exempelvis att en relativt stor del av målgruppen är diagnostiserade med någon form av neuropsykiatrisk funktionsvariation. Därtill behöver verksamheten ta hänsyn till olika fördomar, exempelvis att spel oftast associerats med något som killar och män har som intresse och att de unga kvinnornas röster därmed många gånger blir marginaliserade. Därför är det viktigt att Studio Ludum arbetar medvetet med jämställdhets-, mångfalds- och tillgänglighetsaspekter i dess värdegrund, så att den fysiska- och digitala platsen, samt aktiviteterna inte designas med enbart en del av målgruppen som norm.