2017/00482 - Entreprenör i Sverige

Name:
Entreprenör i Sverige
Region:
Stockholm
Projektägare:
Stiftelsen Stockholms NyföretagarCentrum/Start-Up Stockholm, Stiftelsen Stockholms NyföretagarCentrum/Start-Up Stockholm
Projektnummer:
2017/00482
Planerat antal deltagare:
390
Projektperiod:
2018-01-02 - 2021-03-31
Total projektbudget:
10 087 748
Beviljat ESF-stöd:
6 956 093
Kontaktperson:
Wadih el-Achkar
E-post:
wadih.elachkar@startupstockholm.se
Specifikt mål:
2.1

SFE är ett samverkansprojekt som leds av Start-Up Stockholm och där 8 kommuner i Stockholms län samverkar. Projektet kommer att utvidga SFI-undervisningen på B-nivå med förberedande insatser som utgår från inspiration, idéutveckling samt förståelse för företagande. Projektet avser att bygga ett nytt spår för SFI som kallas SFE. 390 personer kommer att gå den särskilda insatsen Pre Start-Up Program. Genom projektet förbereds deltagarna inför och slussas vidare till affärs- och innovationsrådgivning under en tidig fas i etableringen för nyanlända. Projektet har ett särskilt mål att nå nyanlända kvinnor.