information (1)
Cookies

Den här hemsidan använder cookies för att säkerställa bästa möjliga upplevelse på vår webb. Genom att använda denna webbplats förutsätter vi att du godkänner att vi sparar cookies på din enhet.

Lär dig mer

2017/00416 - Digiresan -Kompetensutveckling

Namn:
Digiresan -Kompetensutveckling
Region:
Västsverige
Projektägare:
Göteborgs Tekniska College, Göteborgs Tekniska Cllege
Projektnummer:
2017/00416
Planerat antal deltagare:
2577
Projektperiod:
2018-04-01 - 2020-05-31
Total projektbudget:
28 310 412
Total Kostnader:
0
Beviljat ESF-stöd:
17 917 193
Kontaktperson:
Ewa Ekman
E-post:
ewa.ekman@gtc.com
Specifikt mål:
1.1

Digitaliseringen är ett av de primära verktygen för nyindustrialiseringen och den globala konkurrenskraften hos svenska tillverkningsföretag. I Västra Götalandsregionen finns många små och medelstora företag inom industrin och den industrinära tjänstesektorn med medarbetare i stort behov av stärkt digital kompetens. Företagen behöver kännedom om de möjligheter digitaliseringen ger samt en strategisk plan för digitalisering av sin verksamhet. Medarbetarna behöver utbildning för att stärka sin ställning på en allt mer digitaliserad arbetsmarknad. För att kunna erbjuda allt detta till företag och individer i hela VGR har Göteborgs Tekniska College inlett ett nära samarbete med fyra IUC:er (Sjuhärad, Väst, Skaraborg och Halland) i regionen. Tillsammans utgör GTC och IUC:erna ett starkt konsortium som under sammanlagt tre år kan erbjuda kompetenshöjande aktiviteter som finansieras både genom ESF och ERUF till totalt 140 (100) SME-företag i hela VGR.
Projektet planerar att:
- Analysera företag och individers behov av digitalisering
- Skapa strategiska planer för digitalisering
- Tillhandahålla stöd och coachning till företag under digitalisieringsprocessen (ERUF)
- Utbilda individer:
o Om digitalisering
o För digitalisering
o I digitalisering
Projektet kommer särskilt att fokusera på digitaliseringens möjligheter till social hållbar utveckling. Projektet avser att inkludera deltagare ur PO2, dvs personer långt från arbetsmarknaden, i utbildningsaktiviteter i syfte att genom digitaliseringsprocessens bidra till en mer jämställd och inkluderande arbetsplats.