information (1)
Cookies

Den här hemsidan använder cookies för att säkerställa bästa möjliga upplevelse på vår webb. Genom att använda denna webbplats förutsätter vi att du godkänner att vi sparar cookies på din enhet.

Lär dig mer

2017/00409 - PARADIGM

Projektnummer:
2017/00409
Projektägare:
Samordningsförbundet i Halland, Samordningsförbundet i Halland
Namn:
PARADIGM
Region:
Västsverige
Planerat antal deltagare:
95
Projektperiod:
2018-03-01 - 2021-02-28
Total projektbudget:
10 125 688
Beviljat ESF-stöd:
4 807 750
Kontaktperson:
Samuel Grahn
E-post:
samuel.grahn@sfhalland.se
Stödmottagare postnr:
30243
Stödmottagarens address:
Programområde:
2
Specifikt mål:
2.1
Unionens medfinansieringsgrad:
50%
Interventionstyp:
102

PARADIGM vill stödja personer med särskilt behov av stöd för att nå arbetsmarknaden eller studier, främst unga vuxna med eller utan aktivitetsersättning (18-29 år), i syfte att öka övergångarna till arbete och studier. I PARADIGM vill vi arbeta enligt ett tillvägagångssätt, PAR-metodiken (Participatory action research) som betonar deltagande och ska mynna ut i konkreta åtgärder, gärna för social förändring. Vi vill tillsammans med representanter från målgruppen skapa relevant innehåll så det intresserar målgruppen unga vuxna, både i form, tematiskt och praktiskt. I projektet vill vi också arbeta med digitalisering av olika slag, även det med inriktning av tjänstedesign, dvs kunden/brukaren/användaren är själv med och påverkar innehållet och slutprodukten. Syftet med digitaliseringen ska vara att öka övergångarna till arbete och studier. Dessa två inslag (PAR och DIG) inspirerade till projektnamnet PARADIGM.
PARADIGM kommer att arbeta med Samordnad Individuell Planering (SIP) och regelbundna uppföljningar med deltagarnas SIP:ar. Kooordinatorer som arbetar i projektet arbetar coachande gentemot deltagarna, med deltagarnas myndighetskontakter och med deltagarnas arbetslivsplanering och/eller studier. Koordinatorerna arbetar enligt Supported Employment-metodiken.
PARADIGM kommer att samarbeta med Digitalt Laborativt Center (DLC) och Fab Lab på Campus i Halmstad. PARADIGM menar att denna kreativa och inspirerande miljö kommer att motivera deltagarna att delta i projektet och påbörja sin förändringsresa för att komma ut i arbetslivet eller att börja studera.