information (1)
Cookies

Den här hemsidan använder cookies för att säkerställa bästa möjliga upplevelse på vår webb. Genom att använda denna webbplats förutsätter vi att du godkänner att vi sparar cookies på din enhet.

Lär dig mer

2017/00376 - UUA-Universell utformning

Projektnummer:
2017/00376
Projektägare:
Akademikerförbundet SSR, Akademikerförbundet SSR
Namn:
UUA-Universell utformning
Region:
ESF Nationellt
Planerat antal deltagare:
1000
Projektperiod:
2017-12-31 - 2020-06-30
Total projektbudget:
11 107 448
Beviljat ESF-stöd:
5 212 988
Kontaktperson:
Dolores Kandelin Mogard
E-post:
dolores.kandelin-mogard@akademssr.se
Stödmottagare postnr:
11296
Stödmottagarens address:
Programområde:
1
Specifikt mål:
1.1
Unionens medfinansieringsgrad:
50%
Interventionstyp:
117

Bakgrunden till projektet är behovet av att tänka nytt och att hitta innovativa lösningar som utvecklar arbetsplatser till att bli universellt utformade och därmed ge alla möjlighet att bidra och utvecklas i arbetslivet. Arbetet innebär att identifiera och åtgärda hinder för delaktighet samt att integrera det perspektivet i verksamhetens processer och organisationsstrukturer. Universellt utformade arbetsplatser kan också bidra till att minska könssegregeringen inom välfärdssektorn.

Akademikerförbundet SSR, Funktionsrätt Sverige, Vasakronan, Sveriges Företagshälsor och Randstad har tillsammans med samverkanspartner och intressenter skapat en unik utvecklingskoalition som kan ta sig an frågan på ett innovativt och långsiktigt hållbart sätt.
Projektet kommer att utveckla metoder och modeller och genomföra kompetenshöjande insaster utifrån fyra olika perspektiv som tillsammans utgör helheten:
1. Arbetsplatsens fysiska utformning
2. Arbetsplatsens psykosociala miljö
3. Arbetets organisering och ledning
4. Kompetensförsörjning och rekrytering

Metoderna kommer att testas på arbetsplatser. Även pilotverksamhet med deltagare som har funktionsnedsättning, ohälsa eller lägre språkkunskaper ska möjliggöras.

Det övergripande målet med projektet är att utveckla ett perspektivskifte: Utgångspunkten är att skapa universellt utformade arbetsplatser där olikheter ryms och tas tillvara. Huvudfokus flyttas från stigmatiserande anpassningslösningar till inkluderande arbetsplatser som "gör rätt från början" och blir välgörande för alla.