information (1)
Cookies

Den här hemsidan använder cookies för att säkerställa bästa möjliga upplevelse på vår webb. Genom att använda denna webbplats förutsätter vi att du godkänner att vi sparar cookies på din enhet.

Lär dig mer

2017/00209 - Yh Nord Nationellt

Namn:
Yh Nord Nationellt
Region:
ESF Nationellt
Projektägare:
Region Västerbotten, Region Västerbotten Näringsliv och samhällsbyggnad
Projektnummer:
2017/00209
Planerat antal deltagare:
0
Projektperiod:
2017-06-01 - 2019-04-01
Total projektbudget:
1 936 906
Beviljat ESF-stöd:
1 936 906
Kontaktperson:
Aurora Pelli
E-post:
aurora.pelli@regionvasterbotten.se
Specifikt mål:
1.2

Detta projekt avser en påbyggnad till det regionala projektet YH Nord, vilket genomförs med finansiering från Socialfonden Övre Norrland med projektstart 2017-04-03. Projektet Yh Nord Nationellt avser att komplettera det regionala projektet med ett nationellt perspektiv och mervärde samt ett förbättrat flernivåstyre kopplat till yrkeshögskolan. Projektet ska drivas som ett samverkansprojekt mellan Region Västerbotten och Region Norrbotten (Kompetensplattformarna i respektive län). Erfarenheter och resultat från det regionala projektet kommer att via YH Nord Nationellt ges nationell spridning och påverkan. Förväntade resultat vid projektets slut är att modeller för samverkan och kvalitetssäkring i frågor rörande kompetensförsörjning och YH-utbildning har utvecklats mellan berörda aktörer samt att en modell för ett funktionellt flernivåstyre rörande yrkeshögskolan som riktar sig till både kvinnor och män har tagits fram.