information (1)
Cookies

Den här hemsidan använder cookies för att säkerställa bästa möjliga upplevelse på vår webb. Genom att använda denna webbplats förutsätter vi att du godkänner att vi sparar cookies på din enhet.

Lär dig mer

2016/00769 - Fatta kompetensen

Projektnummer:
2016/00769
Projektägare:
Arbetsförmedlingen, Af Blekinge
Namn:
Fatta kompetensen
Region:
ESF Nationellt
Planerat antal deltagare:
150
Projektperiod:
2017-05-15 - 2020-02-29
Total projektbudget:
20 779 483
Beviljat ESF-stöd:
9 766 358
Kontaktperson:
David Fridlund
E-post:
david.fridlund@arbetsformedlingen.se
Stödmottagare postnr:
35104
Stödmottagarens address:
Programområde:
2
Specifikt mål:
2.1
Unionens medfinansieringsgrad:
50%
Interventionstyp:
102

En screening av målgruppen nyanländas kompetens skall ske så snart som möjligt i samband med att man skrivs in på Af. Här kommer projektet att bygga vidare på redan befintliga verktyg som tagits fram i andra projekt eller organisationer, t.ex. ABO-piloten som gjordes med verktyget Mobi-Learn 2015. Likaså kommer vi att ta fasta på vad som framkommit i ESF-projektet "Nationell Matchning" och eventuella verktyg som används i "Systematiserad kompetens" som pågår just nu och finansieras av AMIF. Även andra metoder och verktyg från liknande verksamheter kommer att sökas. Dessa kommer under analysfasen att vidareutvecklas, översättas och testas för att i genomförandefasen användas i skarpt läge. Önskemål har framkommit om en slags testning av arbetssökande utifrån modellen "mönstring till det millitära." Hur det skall gå till , om det skall bygga på speciella psykologiska tester eller färdighetsövningar m.m. osv. får undersökas med större noggrannhet under analysfasen.

En inventering i de sju enheter som ingår i MO8 på Af, Småland Blekinge, av vilka branscher som är tillräckligt mogna för att delta projektet skall göras under analysfasen. För att bedömas som lämplig i projektet måste branschen se en nytta av att tillsammans samarbeta för att göra nyanlända anställningsbara. Man skall vidareutveckla de snabbspår som tagits fram och göra dem lokala och operativa genom att teckna utbildnings-kontrakt med branschen där flera företag går samman och gör olika delar i utbildningen eller valideringen för att slutligen göra en person anställningsbar.

Parallellt med det arbetet sker under analys- och planeringsfasen filmning av olika arbetsmoment som är aktuella inom de branscher som väljs ut. Filmerna översätts till språk som kan hjälpa nyanlända att snabbare förstå arbetsmiljöföreskrifter, tillvägagångssätt eller metoder som är branschspecifika. T.ex. kan det i livsmedelsbranschen handla om svensk lagstiftnings hygien- och hälsokrav. Filmerna tas fram och skall spridas via en lämplig och billig kanal där nyanlända lätt kan se dem. (Exempelvis youtube.) Generellt skall man i projektet använda ny teknik och digitala hjälpmedel.

Under analysfasen skall man även inventera lokalt i de olika enheterna vilka andra organisationer eller myndigheter som har intresse av att delta i genomförandefasen. Exempel på sådana kan vara Regionförbund, andra branschorganisationer, ideella sektorn, kommuner osv. Möjlighet till bredd och olika inriktning skall finnas, det viktigaste är en lokal förankring på varje enhet. Vi jobbar hellre med kvalitet än kvantitet. Exempel på organisationer kan vara KLT i Kalmar Län som ser ett behov av busschaufförer. Genom att plocka in personer och utbilda dem som "bussvärdar" kan detta bli en del av en kedja där bussvärdarna sen får en visstids- anställning på KLT, kan ta ett bilkörkort då de får en bättre ekonomi och därefter kan påbörja en arbetsmarknadsutbildning till busschaufförer när visstidsanställningen är slut. Det kan variera lokalt vilka branscher, företag eller organisationer som man arbetar med, det viktiga är att man väljer sådana där man kan få fram användbara verktyg och metoder för att lyckas med kompetensförsörjningen snabbare och i högre grad än idag.

När projektet går in i genomförandefas skall de metoder och verktyg man utarbetat testas i verkligheten. All verksamhet i projektet skall baseras på kunddriven verksamhetsutveckling vilket innebär att kunderna; dvs. arbetsgivare och nyanlända, är direkt involverade i arbetet med att kvalitetsutveckla matchningen.