2016/00574 - Klusterutvärdering HS

Name:
Klusterutvärdering HS
Region:
Stockholm
Projektägare:
WSP Sverige AB, WSP Sverige AB
Projektnummer:
2016/00574
Planerat antal deltagare:
0
Projektperiod:
2016-04-07 - 2019-12-31
Total projektbudget:
1 500 000
Beviljat ESF-stöd:
1 500 000
Kontaktperson:
Göran Hallin
E-post:
goran.hallin@kontigo.se
Specifikt mål:
2.1

Klusterutvärderingen är ett upphandlat projekt med syfte att koordinera utvärderingarna hos de fem projekt som beviljats inom utlysningarna "Hållbar stadsutveckling". Syftet är att samla ett aggregerat resultat från projekten. Detta ska leda till utsagor om i vad mån projekten gemensamt bidragit till att nå det gemensamma målet om att minska inom-regionala socioekonomiska skillnader i Stockholmsregionen.