information (1)
Cookies

Den här hemsidan använder cookies för att säkerställa bästa möjliga upplevelse på vår webb. Genom att använda denna webbplats förutsätter vi att du godkänner att vi sparar cookies på din enhet.

Lär dig mer

2016/00529 - Ökad mångfald - ökad tillväxt

Namn:
Ökad mångfald - ökad tillväxt
Region:
Småland & Öarna
Projektägare:
Folkuniversitetet - kursverksamheten vid Stockholms universitet, Gotland
Projektnummer:
2016/00529
Planerat antal deltagare:
60
Projektperiod:
2017-02-01 - 2020-01-31
Total projektbudget:
5 172 983
Total Kostnader:
0
Beviljat ESF-stöd:
3 454 640
Kontaktperson:
Mats Ladebäck
E-post:
mats.ladeback@folkuniversitetet.se
Specifikt mål:
2.1

Detta projekt vänder sig till 60 nyanlända som är lågutbildade, vilka rekryteras via Arbetsförmedlingen och Region Gotland (Individ och familjeomsorgen).
En bred samverkan sker med dessa båda samt Företagarna, Gotland Grönt Centrum, Coompanion Gotland och Finsam Gotland. Dessa sex organisationer ingår, tillsammans med Folkuniversitet i projektets ledningsgrupp.
Projekttid: 2017 02 01 - 2020 01 31.
50 företagare tillika mentorer bidrar med att ge deltagarna praktik och integrera dem i det gotländska samhället.
Folkuniversitetet samordnar och genomför projektet. Initialt med att motiveradeltagarna, ge förståelse för hur den svenska arbetsmarknaden fungerar, våra lik- och olikheter kulturellt, rättigheter och skyldigheter i det svenska samhället. Projektet kompineras med svenska för invandrare (SFI-undervisning).

Effekten på lång sikt är att upparbeta en framgångsrik process som fungerar även efter avslutat projekt.