information (1)
Cookies

Den här hemsidan använder cookies för att säkerställa bästa möjliga upplevelse på vår webb. Genom att använda denna webbplats förutsätter vi att du godkänner att vi sparar cookies på din enhet.

Lär dig mer

2016/00452 - Värmlands Nya

Projektnummer:
2016/00452
Projektägare:
KARLSTAD KOMMUN, Arbetsmarknads- och socialförvaltningen, Staben
Namn:
Värmlands Nya
Region:
Norra Mellansverige
Planerat antal deltagare:
313
Projektperiod:
2017-03-01 - 2020-02-29
Total projektbudget:
22 285 269
Beviljat ESF-stöd:
16 714 057
Kontaktperson:
Jennie Fröling
E-post:
jennie.froling@karlstad.se
Stödmottagare postnr:
65184
Stödmottagarens address:
Programområde:
2
Specifikt mål:
2.2
Unionens medfinansieringsgrad:
50%
Interventionstyp:
103

Utrikesfödda unga utan gymnasieexamen är den grupp i samhället som står i särklass längst från arbetsmarknaden. Trots att det generellt sett är ett gott arbetsmarknadsläge i Sverige och Värmland idag hamnar dessa ungdomar i långvarigt utanförskap, med små förutsättningar att etablera sig på arbetsmarknaden.

De värmländska kommunerna har tagit emot ett stort antal nyanlända ungdomar i skolåldern de senaste åren. Många ungdomar har också anlänt sent under studietiden och har extra svårt att få behörighet till gymnasieskolan. Nationellt har bara två procent av de som påbörjar gymnasiets språkintroduktion en godkänd gymnasieexamen fyra år senare. Många nyanlända ungdomar uppnår inte heller behörighet till de nationella programmen och en stor andel lämnar studierna i förtid.

Projektet Värmlands Nya ska utveckla och tillämpa metoder för studiestöd i grund- och gymnasieskola så att fler nyanlända ungdomar (15-24 år), klarar måluppfyllelsen och når så långt som möjligt utifrån sina förutsättningar i alla ämnen. Projektet omfattar totalt tretton kommuner som i ett länsövergripande arbete ska samverka kring gemensamma utvecklingsområden såsom digitala lösningar och fjärrundervisning. Nio av kommunerna kommer också arbeta med verksamhet för ca 600 ungdomar. Insatser och tillämpning av metoder baseras på kunskap från forskning utifrån ett individbaserat arbetssätt med helhetsperspektiv på ungdomen. Projektet ska också ge nyanlända ungdomar kunskap om regionens arbetskraftsbehov, så att fler får möjligheter att göra val som leder till ett framgångsrikt arbetsliv och som matchar länets arbetskraftsbehov.

Projektet Värmlands Nya utgör tillsammans med pågående projekt Värmlands Framtid och Värmlands Unga en del i en långsiktig strategi för ett länsgemensamt utvecklingsarbete i syfte att minska utanförskapet bland unga i Värmland.