2016/00210 - Allas rätt att vara med!

Name:
Allas rätt att vara med!
Region:
Östra Mellansverige
Projektägare:
Örebro Läns Idrottsförbund, Örebro läns idrottsförbund
Projektnummer:
2016/00210
Planerat antal deltagare:
500
Projektperiod:
2016-09-01 - 2018-08-31
Total projektbudget:
5 981 439
Beviljat ESF-stöd:
4 475 041
Kontaktperson:
Margareta Johansson
E-post:
margareta.johansson@olif.se
Specifikt mål:
1

Inom projektet Allas rätt att vara med utbildar vi anställda och arbetsgivare i ideella idrottsföreningar i likabehandling. Genom utbildning vill vi höja kompetensen inom antidiskriminering, jämställdhet och lika villkor. Genom att utbilda såväl anställda som förtroendevalda vill vi skapa goda arbetsmiljöer fria från diskriminering där mångfald ses som ett sätt att utveckla verksamheten. Vi vill se idrotten utvecklas till en attraktiv arbetsgivare och självklar arena för integration, jämlikhet och ökad folkhälsa.