2016/00159 - Växtplats Rosengård

Name:
Växtplats Rosengård
Region:
Sydsverige
Projektägare:
Xenofilia, Xenofilia
Projektnummer:
2016/00159
Planerat antal deltagare:
207
Projektperiod:
2016-09-01 - 2019-08-31
Total projektbudget:
23 219 472
Beviljat ESF-stöd:
12 319 869
Kontaktperson:
Lena Friblick
E-post:
lena.friblick@xenofilia.se
Specifikt mål:
2.3

Projektet Växtplats Rosengårds mål är att skapa arbete för nyanlända och utrikesfödda personer. Projektet ger deltagarna arbetsträning inom kök- och restaurang, bygg, odling och fastighetsservice samt matchar deltagare med praktik på företag med uttalat mål att anställa nya medarbetare. Totalt bidrar projektet till att ge 120 deltagare arbetsträning och praktik, ger företagen totalt 350 utbildningsplatser för att motverka diskriminering, utbildar 80 handledare och utarbetar mångfald- och jämställdhetsstrategier för tio företag. Samtidigt bidrar projektet till hållbar stadsutveckling där behovet är som störst. Genom projektet utvecklas platsen Botildenborg i Rosengård till en mötesplats för nya svenskar och näringsliv där integration och nya arbetstillfällen skapas på riktigt.