information (1)
Cookies

Den här hemsidan använder cookies för att säkerställa bästa möjliga upplevelse på vår webb. Genom att använda denna webbplats förutsätter vi att du godkänner att vi sparar cookies på din enhet.

Lär dig mer

2016/00116 - Så många fler

Projektnummer:
2016/00116
Projektägare:
Gotlands Idrottsförbund, Gotlands Idrottsförbund
Namn:
Så många fler
Region:
Småland & Öarna
Planerat antal deltagare:
140
Projektperiod:
2016-09-01 - 2019-08-30
Total projektbudget:
3 152 711
Beviljat ESF-stöd:
1 466 375
Kontaktperson:
Bo Ronsten
E-post:
bo.ronsten@gotsport.se
Stödmottagare postnr:
62121
Stödmottagarens address:
Programområde:
1
Specifikt mål:
1.1
Unionens medfinansieringsgrad:
50%
Interventionstyp:
117

Gotlands Idrottsförbund och kultur och fritidsförvaltningen på Gotland har tillsammans med den ideella idrottsrörelsen mötesplatser, som idrottsanläggningar, bibliotek, badhus och ungdomsgårdar. Till mötesplatserna kommer många unga och nyanlända människor. SISU Idrottsutbildarna är möjliggörarna för idrottsföreningarna att föreningsutveckla och har lång erfarenhet av processarbete. Tillsammans vill vi skapa förutsättningar för ett långsiktigt integrationsarbete med ett bemötande som gör att alla människor känner sig välkomna till våra verksamheter och mötesplatser. Detta ska vi nå genom att kompetensutveckla personal i Gotlands Idrottsförbund, SISU Idrottsutbildarna och kultur och fritidsförvaltningen samt ideella inom idrottsrörelsen och andra föreningar. Vi har stått oförberedda på den flyktingvåg som nått Gotland. I och med vårt isolerade läge och att endast 6% av befolkningen är utrikes födda, har vi inte den kompetens som behövs för att bemöta de människor som kommer till oss och vi strävar efter att integrera i vårt samhälle. Kompetensutvecklingsinsatserna äger rum i sex geografiska områden, för att öka kompetensen hos målgruppen och långsiktigt bygga nätverk för en ökad integration. De förväntade effekterna av projektet är ökad kunskap och mångfaldsmedvetenhet hos de anställda och de ideellt engagerade, samtidigt som kunskapen om jämställdhetens betydelse för en långsiktig integrering i samhället ökar. Detta leder till bättre bemötande i berörda verksamheter. En annan effekt är nätverksbyggande mellan olika aktörer i samma geografiska område, där gemensam kompetensutvecklingsinsats skapar erfarenhetsutbyte och långsiktig samverkan, samtidigt som en gemensam plattform skapas. Vi ser även en förbättrad anställningsbarhet för de anställda och ett nätverk för nyanlända och andra målgrupper, som sänker tröskeln in i arbetslivet.