2016/00002 - Eures 2016

Name:
Eures 2016
Region:
ESF Nationellt
Projektägare:
Arbetsförmedlingen, Internationella enheten
Projektnummer:
2016/00002
Planerat antal deltagare:
1
Projektperiod:
2016-01-28 - 2017-01-27
Total projektbudget:
6 378 416
Beviljat ESF-stöd:
2 997 856
Kontaktperson:
Mikael Lindbom
E-post:
mikael.lindbom@arbetsformedlingen.se
Specifikt mål:
2.1

Eures-nätverket har funnits sedan 1995 och Sverige har varit del av nätverket sedan 1996. Eures har genom EU-kommissionens beslut om reformering, gått från att vara en mer rådgivande och informerande funktion till att bli ett konkret och användbart matchningsverktyg.

Arbetsförmedlingen har utsetts av regeringen att fullgöra funktionen av att vara nationellt samordningskontor för Eures i Sverige.

Nätverket består av ca 900 Eures-rådgivare i EU/EES och Schweiz, varav 63 finns i Sverige inom Arbetsförmedlingen. Eures består också av portalen för rörlighet i arbetslivet; http://eures.europa.eu. Syftet är att underlätta den fria rörligheten av arbetskraft inom EU/EES och Schweiz genom gränsöverskridande matchning mellan arbetssökande/arbetstagare och arbetsgivare.

Eures service till arbetsgivare och arbetssökande är en integrerad del av Arbetsförmedlingens tjänsteutbud. Arbetsgivare och arbetssökande ska erbjudas möjlighet att använda sig av Arbetsförmedlingens Eures-tjänster via olika service-vägar. Eures-verksamheten kommer under 2015 att ha ökat fokus på service till svenska arbetsgivare i behov av arbetskraft inom bristyrken samt att ge service till ungdomar med intresse för arbete utomlands.

Under 2015 beräknas Eures matchningsarbete resultera i att,
• ca 700 svenska arbetsgivare får hjälp att lösa sina rekryteringsbehov med arbetskraft från EU/EES och Schweiz samt att,
• ca 4 000 arbetssökande från Sverige får arbete i annat EU/EES-land eller Schweiz.