information (1)
Cookies

Den här hemsidan använder cookies för att säkerställa bästa möjliga upplevelse på vår webb. Genom att använda denna webbplats förutsätter vi att du godkänner att vi sparar cookies på din enhet.

Lär dig mer

2015/00914 - Ung Framtid etapp 1

Projektnummer:
2015/00914
Projektägare:
Arbetsförmedlingen, EU-fonder
Namn:
Ung Framtid etapp 1
Region:
ESF Nationellt
Planerat antal deltagare:
400
Projektperiod:
2014-09-01 - 2015-03-31
Total projektbudget:
14 660 300
Beviljat ESF-stöd:
9 010 300
Kontaktperson:
Malin Blomgren
E-post:
malin.blomgren@arbetsformedlingen.se
Stödmottagare postnr:
11399
Stödmottagarens address:
Programområde:
3
Specifikt mål:
3
Unionens medfinansieringsgrad:
67%
Interventionstyp:
103

Ung framtid ska genom intensifierat matchningsarbetet bidra till att unga män och kvinnor mellan 16-24 år kommer ut i arbete eller studier i större utsträckning i de utsedda regionerna jämfört med övriga regioner i Sverige. De tre regionerna är Mellersta Norrland, Norra Mellansverige och Sydsverige. Dessa är utvalda eftersom de har en högre ungdomsarbetslöshet än övriga regioner i Sverige. Ung framtid ska förbättra matchningsbarheten och jobbsökaraktiviteterna genom att stärka Arbetsförmedlingens individuella insatser. Projektet ska även förbättra Arbetsförmedlingens arbete med arbetsgivare med syfte att ska möjlighet till arbete för målgruppen, genom att anordna aktiviteter gentemot arbetsgivare.