information (1)
Cookies

Den här hemsidan använder cookies för att säkerställa bästa möjliga upplevelse på vår webb. Genom att använda denna webbplats förutsätter vi att du godkänner att vi sparar cookies på din enhet.

Lär dig mer

2015/00781 - Raka vägen

Projektnummer:
2015/00781
Projektägare:
Trelleborgs kommun, Bildningsförvaltningen
Namn:
Raka vägen
Region:
Sydsverige
Planerat antal deltagare:
2
Projektperiod:
2016-04-01 - 2019-03-31
Total projektbudget:
7 440 444
Beviljat ESF-stöd:
3 488 233
Kontaktperson:
Eva Ekmark
E-post:
eva.ekmark@trelleborg.se
Stödmottagare postnr:
23183
Stödmottagarens address:
Programområde:
1
Specifikt mål:
1.2
Unionens medfinansieringsgrad:
50%
Interventionstyp:
118

"Raka vägen – från skola till arbete" ökar samverkan och stärker kopplingen mellan gymnasial yrkesutbildning, arbetsliv och arbetsplatsförlagt lärande. Vi utvecklar metoder och strukturer i nära samarbete med arbetsgivare och dess branschorganisationer för att stärka yrkesutbildningarnas relevans och attraktivitet. Detta sker bland annat genom stärkt och utökat arbetsplatsförlagt lärande och kvalificerad ferieanställning.

Via satsningen kan vi tillgodose arbetsmarknadens behov av rätt kompetens inom några yrkesbranscher och bidrar därmed till att lösa dagens kompetensbrist och matchningsproblematik utifrån arbetsmarknadens behov. Genom att noggrant matcha branschers rekryteringsbehov samt knyta potentiella arbetsgivare tätare till individuella elever, ska de efter avslutade gymnasiestudier inte bara yrkesförberedda utan också anställningsbara!