information (1)
Cookies

Den här hemsidan använder cookies för att säkerställa bästa möjliga upplevelse på vår webb. Genom att använda denna webbplats förutsätter vi att du godkänner att vi sparar cookies på din enhet.

Lär dig mer

2015/00735 - Agila Ängelholm

Projektnummer:
2015/00735
Projektägare:
Ängelholms kommun, Ängelholms kommun
Namn:
Agila Ängelholm
Region:
Sydsverige
Planerat antal deltagare:
3219
Projektperiod:
2016-04-01 - 2018-05-31
Total projektbudget:
10 284 729
Beviljat ESF-stöd:
7 713 082
Kontaktperson:
Marie Andersson
E-post:
marie.andersson@engelholm.se
Stödmottagare postnr:
26280
Stödmottagarens address:
Programområde:
1
Specifikt mål:
1.1
Unionens medfinansieringsgrad:
50%
Interventionstyp:
117

Syftet med projektet är att genom kompetensutvecklingsinsatser kopplade till det nya agila arbetssättet som Ängelholms kommun tillämpar, stärka anställda kvinnor och män i Ängelholms kommun och hos deltagande projektpartners, samt deltagare från målgruppen arbetssökande, för att förbättra deras möjligheter att komma in på arbetsmarknaden.

Genom samverkan med Arbetsförmedlingen vill projektet utarbeta ett långsiktigt samarbete för att bemöta de kompetensförsörjningsbehov som kommunen och andra arbetsgivare i kommunen har och kommer att ha i framtiden, genom att bli mer effektiva i att ta tillvara framförallt nyanländas och ungas kompetenser. Organisationerna kommer att bli mer effektiva i sitt arbete och leverera bättre service, genom ett agilt arbetssätt, till sina brukare.