2015/00735 - Agila Ängelholm

Name:
Agila Ängelholm
Region:
Sydsverige
Projektägare:
Ängelholms kommun, Ängelholms kommun
Projektnummer:
2015/00735
Planerat antal deltagare:
3219
Projektperiod:
2016-04-01 - 2018-05-31
Total projektbudget:
10 284 729
Beviljat ESF-stöd:
7 713 082
Kontaktperson:
Marie Andersson
E-post:
marie.andersson@engelholm.se
Specifikt mål:
1

Syftet med projektet är att genom kompetensutvecklingsinsatser kopplade till det nya agila arbetssättet som Ängelholms kommun tillämpar, stärka anställda kvinnor och män i Ängelholms kommun och hos deltagande projektpartners, samt deltagare från målgruppen arbetssökande, för att förbättra deras möjligheter att komma in på arbetsmarknaden.

Genom samverkan med Arbetsförmedlingen vill projektet utarbeta ett långsiktigt samarbete för att bemöta de kompetensförsörjningsbehov som kommunen och andra arbetsgivare i kommunen har och kommer att ha i framtiden, genom att bli mer effektiva i att ta tillvara framförallt nyanländas och ungas kompetenser. Organisationerna kommer att bli mer effektiva i sitt arbete och leverera bättre service, genom ett agilt arbetssätt, till sina brukare.