2015/00732 - Integration på arbetsplatsen

Namn:
Integration på arbetsplatsen
Region:
Småland & Öarna
Projektägare:
Region Gotland, Kompetenscentrum Gotland
Projektnummer:
2015/00732
Planerat antal deltagare:
75
Projektperiod:
2016-02-01 - 2019-01-31
Total projektbudget:
8 535 936
Beviljat ESF-stöd:
5 691 359
Kontaktperson:
Inger Svenserud
E-post:
inger.svenserud@gotland.se
Specifikt mål:
2.3

Projektet Språkpraktik i omsorgen går ut på att skapa en metod för att med det svenska språket som verktyg praktisera inom vissa av Region Gotlands omsorgsverksamheter. Metoden ska kunna användas inom andra verksamheter inom Region Gotland och syftar till att stärka individens möjlighet att få ett arbete genom att öka på både kunskapen om ett yrke och språket som talas på arbetsplatsen