information (1)
Cookies

Den här hemsidan använder cookies för att säkerställa bästa möjliga upplevelse på vår webb. Genom att använda denna webbplats förutsätter vi att du godkänner att vi sparar cookies på din enhet.

Lär dig mer

2015/00693 - JGY PO1

Namn:
JGY PO1
Region:
Mellersta Norrland
Projektägare:
Jämtlands gymansieförbund, Jämtlands gymnasium
Projektnummer:
2015/00693
Planerat antal deltagare:
90
Projektperiod:
2016-02-01 - 2018-07-31
Total projektbudget:
7 571 838
Total Kostnader:
0
Beviljat ESF-stöd:
5 627 860
Kontaktperson:
Mikael Cederberg
E-post:
mikael.cederberg@jgy.se
Specifikt mål:
1.1

För att personalen i skolan skall ha möjlighet att stötta de elever som är på väg att hoppa av eller som riskerar att gå ut gymnasiet med ofullständiga betyg behövs kompetensutvecklande insatser gällande bemötande, konflikthantering och kunskap kring funktionsnedsättningar, inte minst neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF). Bemötandets betydelse för den enskilda eleven är, som beskrivits ovan, av mycket stor vikt för en lyckad skolgång. Mobbning är en annan stor anledning till att elever väljer att avsluta sina studier i förtid varför konflikthantering och kommunikation blir viktiga verktyg för de anställda i sitt dagliga arbete. Detta är kunskap som idag finns hos ett begränsat antal anställda inom gymnasieskolan med ett större antal individer i behov av särskilt stöd och begränsad resurser inom verksamheten ser vi att denna typ av kompetenshöjning främjar den anställde, den enskilde eleven och verksamheten som helhet.