2015/00637 - Värmlands unga

Name:
Värmlands unga
Region:
Norra Mellansverige
Projektägare:
Karlstads kommun, Arbetsmarknads- och socialförvaltningen, staben
Projektnummer:
2015/00637
Planerat antal deltagare:
460
Projektperiod:
2016-01-01 - 2019-02-28
Total projektbudget:
41 374 120
Beviljat ESF-stöd:
19 223 974
Kontaktperson:
Jennie Fröling
E-post:
jennie.froling@karlstad.se
Specifikt mål:
2.1

I projektet Värmlands unga vill de ingående aktörerna i länet ta ett gemensamt ansvar för att tillsammans motverka skolavhopp i ett förebyggande arbete.

Värmlands unga ska genom insatser och systematiskt arbete höja kvaliteten i grund- och gymnasieskolan så att fler unga kvinnor och män erhåller behörighet till gymnasiet, gymnasieexamen och därmed bättre förutsättningar för att etablera sig på arbetsmarknaden. Projektet kommer att ha två huvudinriktningar med individinriktade coachande insatser till ungdomarna och organisatoriska insatser utifrån identifierade framgångsfaktorer. För att säkerställa kvaliteten i insatserna kommer kompetensutveckling för projektmedarbetare att vara en del i projektet.

Skolan, med kommunen som projektägare, är utgångspunkten och arenan för de verksamheter som kommer bedrivas. Projektet omfattar sju skolor i åtta kommuner, varav fem grundskolor och två gymnasieskolor. Målgruppen är unga kvinnor och män, 15-24 år, som riskerar skolavhopp.

Värmlands unga utgör tillsammans med pågående projekt "Värmlands framtid" en del i en långsiktig strategi för ett gemensamt utvecklingsarbete i syfte att minska utanförskapet bland unga i Värmland.