information (1)
Cookies

Den här hemsidan använder cookies för att säkerställa bästa möjliga upplevelse på vår webb. Genom att använda denna webbplats förutsätter vi att du godkänner att vi sparar cookies på din enhet.

Lär dig mer

2015/00633 - Kompetens och samverkan

Projektnummer:
2015/00633
Projektägare:
Lapplands kommunalförbund, Lapplands Kommunalförbund
Namn:
Kompetens och samverkan
Region:
Övre Norrland
Planerat antal deltagare:
120
Projektperiod:
2016-01-04 - 2018-12-31
Total projektbudget:
8 352 393
Beviljat ESF-stöd:
3 944 053
Kontaktperson:
Kurt Wennberg
E-post:
kurt.wennberg@lapplands.se
Stödmottagare postnr:
98185
Stödmottagarens address:
Programområde:
2
Specifikt mål:
2.3
Unionens medfinansieringsgrad:
50%
Interventionstyp:
109

Det sägs att det regnar kompetens över Sverige just nu då vi tar emot många utrikesfödda. Samtidigt står kommuner och näringslivet inför stora utmaningar när det gäller kompetensförsörjning. Bland de utrikesfödda som kommer till kommunerna finns det många olika yrkeskompetensen. Det som hindrar personer att komma in på arbetsmarknaden är språket. Målet med "Kompetens och samverkan - förstärkt koppling mellan SFI och arbetslivet" är att kombinera undervisning i svenska med mentorskap som en stark länk mellan arbetsplatsen och SFI. I samverkan skall projektet involvera såväl arbetsförmedling, kommunerna som offentlig sektor och näringsliv. Alla krafter kommer att behövas för att lösa arbetskraftsförsörjningen. Genom att etableringsprocessen förstärks kommer kommunerna lättare kunna ta till sig den kompetensen som nu regnar över Sverige.