2015/00561 - Företagsakademin för tillväxt

Name:
Företagsakademin för tillväxt
Region:
Stockholm
Projektägare:
Teknikföretagen, Teknikföretagen
Projektnummer:
2015/00561
Planerat antal deltagare:
2800
Projektperiod:
2015-10-01 - 2021-09-30
Total projektbudget:
86 662 650
Beviljat ESF-stöd:
64 999 432
Kontaktperson:
Carolina Björklund
E-post:
carolina.bjorklund@foretagsakademin.se
Specifikt mål:
1

Projektet Företagsakademin för tillväxt är ett projekt riktat mot små företag med upp till 49 anställda. Företagen ska kompetensutvecklas inom Affärskunskap, Företagens miljömål samt Internationalisering.