information (1)
Cookies

Den här hemsidan använder cookies för att säkerställa bästa möjliga upplevelse på vår webb. Genom att använda denna webbplats förutsätter vi att du godkänner att vi sparar cookies på din enhet.

Lär dig mer

2015/00380 - UNGKOMP

Namn:
UNGKOMP
Region:
ESF Nationellt
Projektägare:
Arbetsförmedlingen, Huvudkontoret
Projektnummer:
2015/00380
Planerat antal deltagare:
4000
Projektperiod:
2015-06-01 - 2016-02-28
Total projektbudget:
59 069 241
Beviljat ESF-stöd:
27 762 513
Kontaktperson:
Carolina Gianola
E-post:
carolina.gianola@arbetsformedlingen.se
Specifikt mål:
2.2

Syftet med UNGKOMP är att genom samlokalisering i multikompetenta team utöka samarbetet mellan Arbetsförmedlingen och kommunen, för att påverka ordinarie verksamhets arbetssätt med strukturarbetslösa ungdomar. Projektet ska parallellt förhindra och minska lång tids arbetslöshet för målgruppen. Genom att implementera tidigare ESF-projektet Unga in, skalas beprövad erfarenhet upp och etableras i 20 kommuner under 2015-2018. UNGKOMP utgör också en viktig utvecklingsplattform i Arbetsförmedlingens övergripande förnyelsearbete i syfte att öka förtroende för och effektivitet vid myndigheten.