information (1)
Cookies

Den här hemsidan använder cookies för att säkerställa bästa möjliga upplevelse på vår webb. Genom att använda denna webbplats förutsätter vi att du godkänner att vi sparar cookies på din enhet.

Lär dig mer

2015/00248 - Samlad kraft för Ånges framtid

Projektnummer:
2015/00248
Projektägare:
Ånge kommun, Utvecklingsenheten
Namn:
Samlad kraft för Ånges framtid
Region:
Mellersta Norrland
Planerat antal deltagare:
60
Projektperiod:
2015-06-01 - 2018-06-30
Total projektbudget:
10 337 999
Beviljat ESF-stöd:
3 443 013
Kontaktperson:
Malgorzata Hammarberg
E-post:
malgorzata.hammarberg@ange.se
Stödmottagare postnr:
84181
Stödmottagarens address:
Programområde:
3
Specifikt mål:
3
Unionens medfinansieringsgrad:
67%
Interventionstyp:
103

Projektet "Samlad Kraft för Ånges framtid" syftar till att skapa en fungerande samverkansorganisation där alla inblandade aktörer arbetar tillsammans för att ge bästa möjliga stöd åt personer i målgruppen (15-24 år). Denna organisation ska ha fungerande, individanpassad arbetsmetod för personer i målgruppen, som innebär ett utvecklat förebyggande arbete, större kontroll över vilka i målgruppen som varken arbetar eller studerar samt lämpliga åtgärder för dessa utifrån beprövad erfarenhet. Arbetsmetoden ska vara jämställdhets- och tillgänglighetsintegrerad. Alla individer i målgruppen ska ha samma möjligheter till anpassat stöd.
Mål för projekttiden är att:
• Vid projektslut ska alla individer i Ånge kommun som varken arbetar eller studerar vara kända, ha en handlingsplan och delta i en process för att öka sin anställningsbarhet.
• Alla deltagare ska efter projektet ha ökat sin anställningsbarhet givet sin utgångspunkt.
• Av de som deltar i projektet ska 50 procent arbeta eller studera vid projektslut.
• De strukturella och individuella faktorer som gör att könsfördelningen är skev bland de som varken arbetar eller studerar ska motverkas. Andelen män respektive kvinnor i gruppen ska vid projektslut ligga inom intervallet 40-60 procent.
Arbetet för att nå projektets mål genomförs genom samverkan mellan olika intressenter, utvecklandet av handledande arbetssätt utifrån beprövade metoder samt genom aktiviteter för att öka anställningsbarheten hos deltagarna.