2015/00220 - LEVEL UP Västra Skaraborg

Name:
LEVEL UP Västra Skaraborg
Region:
Västsverige
Projektägare:
Samordningsförbundet Västra Skaraborg, Samordningsförbundet Västra Skaraborg
Projektnummer:
2015/00220
Planerat antal deltagare:
190
Projektperiod:
2015-11-01 - 2019-06-30
Total projektbudget:
31 923 632
Beviljat ESF-stöd:
15 005 392
Kontaktperson:
Elin Süttenbach
E-post:
elin.suttenbach@svsfinsam.se
Specifikt mål:
2.1

Projekt LEVEL UP Västra Skaraborg skall rikta sig till unga vuxna mellan 16 till 29 år som är långtidsarbetslösa (mer än 12 månader), unga med funktionsnedsättning, unga som är eller har varit sjukskrivna samt de med aktivitetsersättning främst de som har psykisk ohälsa och ungdomar med psykosociala problem och som inte är anställningsbara.
Samordningsförbundet Västra Skaraborg består av Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Västra Götalandsregionen och Essunga, Götene, Lidköping, Skara, och Vara kommuner. Samordningsförbundet Västra Skaraborg har beslutat sig för att ingå i ett partnerskap med Studieförbundet Vuxenskolan och Folkhögskolan i Vara för att stödja de ungdomar som har svårt att få tillträde till arbetsmarknaden, har svårigheter att återuppta sina oavslutade studier samt stödja förebyggande insatser på gymnasienivå.
Projekt LEVEL UP Västra Skaraborgs ambition är att de unga når studier eller arbete som är det yttersta målet! Samordningsförbundet Västra Skaraborg vill genom projektet LEVEL UP ge unga människor en chans att återuppta studier och/eller arbete och därigenom ge dem möjlighet till att leva ett produktivt och rikt liv. Vi vill även på lång sikt förändra nuvarande strukturer så att unga vuxna inte faller mellan stolarna genom att arbeta fram en gemensam metod som kan implementeras i ordinarie verksamheter hos de olika myndigheterna i Västra Skaraborg och hos våra samverkanspartners.
Vi vill erbjuda de unga en mentor, som inte är knuten till någon typ av myndighetsutövning, som vägleder och stöttar deltagarna under vägen till studier/arbete. Genom att skapa en god relation till deltagaren kan mentorn peppa, pusha och stötta den unge under vägens gång. För att kunna skapa relationer så måste det finnas en mötesplats för deltagarna och mentorerna där de kan träffas, fika, och göra andra relationsskapande aktiviteter.
Vidare vill vi kunna erbjuda de unga en uppsjö av befintliga samhälleliga resurser som kan utnyttjas i hela Västra Skaraborg. Mentorerna kommer att utgöra en sammanhållande länk för hela projektet Västra Skaraborg och det är viktigt att kontinuerliga erfarenhetsutbyten sker genom exempelvis gemensamma nätverksmöten och lärandekonferenser. Tanken är att mentorerna skall arbeta utefter den unges resurser och behov av stöd vilket innebär att det sannolikt kommer att finnas många och olika vägar för de unga och genom lärandekonferenser byts de erfarenheter som mentorerna fått. Med detta kan vi anta att vi kan finna det bästa arbetssättet för att myndigheterna och våra partners samt de övriga samhälleliga insatser som finns, kan ge de unga det stöd som de verkligen behöver.
Sekundärt vill vi också förstärka och fördjupa samverkan mellan Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen, de regionala och kommunala myndigheterna och folkbildningen så att Västra Skaraborg kan utvecklas till att bli en gemensam aktiveringsarena för unga i framtiden.